« Akko | Home | Riverdance »

 

Kunst en tietwerk

Vrijdag 23 Mei 2008 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

Er is grote verontwaardiging over het besluit van de gemeente Huizen om 'blote' schilderijen van de kunstenares Ellen Vroegh te verwijderen uit de publieke ruimte van het stadhuis. De kunstwerken werden wat meer achteraf gehangen.
Aanleiding waren klachten van moslims die er aanstoot aan namen.

Daarmee komt het volgende spoeddebat in ons parlement alweer in zicht, want de verontwaardiging is natuurlijk volkomen terecht. Een gemeente die kunst in haar stadhuis exposeert moet daar ook pal voor durven staan. Het getuigt wel van erg weinig ruggengraat als men bij de eerste de beste preutse religieuze oprisping direct door de knieën gaat.

Allereerst moeten we in dit land eens een keertje af van het idee dat godsdienstige stromingen zich mogen bemoeien met seksualiteit en erotische uitingen. Dat proberen ze altijd wel, maar het heeft geen ruk met religie te maken, eerder met het aan anderen opdringen van eigen normen.
Ten tweede is het opvallend dat in deze kwestie de gevoelens van de moslims weer overdreven omzichtig worden behandeld. We zijn o zo bang om op teentjes te trappen en het verwijt van gebrek aan respect voor andersdenkenden naar het hoofd te krijgen.
Opnieuw op de barricaden voor vrouwenkiesrecht?
Vrijheid van godsdienst betekent dat iedereen onbelemmerd de eigen religie kan belijden. Maar deze vrijheid impliceert tevens dat anderen net zo goed hun denkbeelden vrijelijk moeten kunnen uiten.
In dit land zijn we in de vorige eeuw door een moeizaam proces van emancipatie en modernisering gegaan. Dat is een verworvenheid waar we trots op kunnen zijn en die we ook moeten verdedigen. Het zou uiterst stom zijn om dit proces te laten terugdraaien door de geïmporteerde archaïsche denkbeelden en normen van bepaalde groepen moslims. Anders moeten straks nog opnieuw op de barricaden voor zaken als het vrouwenkiesrecht.

De gemeente Huizen heeft dus een uitermate slecht en dom signaal afgegeven. Namelijk het signaal dat een vrouwenlichaam per definitie aanstootgevend kan zijn. Dat zal wellicht opgaan in uitzonderlijke gevallen als Erica Terpstra en Annemarie Jorritsma, maar dáár hoor je die moslims dan weer niet over!

Deze kwestie vraagt om een vlammend protest, een tegenactie, want anders moeten we straks nog de schilderijen van Rubens uit onze musea gaan halen zodra een of andere religieuze fanaat daar aanstoot aan neemt.

Ik roep daarom alle vrouwen en mannen van Huizen op om naakt het gemeentehuis te gaan bezoeken.
In het kader van de publiekseducatie moet er tevens massaal in het openbaar gecopuleerd worden, met name in Huizen. En laten we dan meteen de 'bible belt' maar eventjes meepakken.
Het is tenslotte uiteindelijk allemaal een kwestie van wennen.

Tags: