Spelregels voor reacties

 

WegsleepregelingOp Verbal Jam kunt u naar hartelust reageren op de gepubliceerde artikelen. Tenminste, wanneer dat op een normale manier gebeurt. Er geldt echter onverbiddelijk een wegsleepregeling voor lieden die hun boekje hier te buiten gaan. 

Reacties worden gemodereerd. Dit houdt in dat reacties geheel of gedeeltelijk zonder opgaaf van redenen kunnen worden verwijderd of gewijzigd. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer de regels worden overtreden of er anderszins misbruik wordt gemaakt van het reactieforum. 

Reacties op oudere artikelen worden eerst beoordeeld en na goedkeuring geplaatst. Reacties van personen die zich in het verleden op deze site hebben misdragen worden eveneens eerst beoordeeld.

De spelregels voor de reacties:

 • Een reactie moet over het onderwerp van het artikel gaan.
 • Een reactie moet liefst zo bondig mogelijk zijn. Overbodige uitweidingen maken het voor andere lezers moeilijker de lijn van de discussie te volgen.
 • Een reactie mag geen laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten. Uiteraard houden wij rekening met het verschil tussen ironie, sarcasme, satire, humor en bewuste belediging.
 • Een aantal uitingen is bij wet verboden, zoals racisme en discriminatie. Deze worden onverbiddelijk verwijderd. Zo nodig wordt hiervan aangifte gedaan.
 • Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van derden worden dus verwijderd.
 • Het plaatsen van reclame- of propaganda-uitingen (inclusief hyperlinks daarheen) is niet toegestaan.
 • Het reactieforum van Verbal Jam is geen prikbord voor oproepen tot het deelnemen aan activiteiten, evenementen of onderzoeken. Dergelijke reacties worden verwijderd.
 • Het herhaaldelijk plaatsen van eenzelfde reactie of een reactie van nagenoeg dezelfde strekking wordt beschouwd als spamming en is niet toegestaan.
 • Het reageren onder verschillende (schuil)namen op eenzelfde onderwerp om de discussie te sturen is niet toegestaan.
 • Het zonder toestemming overnemen van hele artikelen uit andere media in de reacties is krachtens de Auteurswet verboden. Een kort citaat met bronvermelding is wél toegestaan.
 • Het permanent gebruik van de CAPSLOCK-toets in de reacties is uiterst hinderlijk voor andere lezers.
  Ook elke andere vorm creatief omgaan met de lettertekens wordt niet op prijs gesteld, want dit leidt tot verminderde leesbaarheid.
  Dergelijke reacties worden daarom verwijderd.
 • Personen die zich bij herhaling en/of in ernstige mate schuldig maken aan het overtreden van de op Verbal Jam geldende normen wordt de mogelijkheid tot reageren ontzegd (ip-ban).

U wordt weggesleeptVerbal Jam behoudt zich het recht voor om reacties, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder zich daarvoor te verantwoorden, in te korten of te verwijderen. Hetzelfde geldt voor ontzegging van de mogelijkheid tot reageren. Discussie of correspondentie hieromtrent wordt niet gevoerd. 

Indien een reactie wordt gewijzigd, wordt hier in de reactie melding van gemaakt, zodat iedereen kan zien dat sprake is van een gemodereerde reactie. Reacties die ingaan op het verwijderen van reacties, worden zonder verdere toelichting weggehaald.