Nachtelijke Dwalingen

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Vrijdag 24 Oktober 2014 in categorie Amsterdam Centraal

In de categorie 'niet of nauwelijks te volgen persberichten' presenteer ik u vandaag een aankondiging van de Oude Kerk. Ik zeg: doe er uw voordeel mee!
Het bericht is een aankondiging van de vijfde editie uit de serie 'Nachtelijke Dwalingen' en dit evenement wordt omschreven als een 'hedendaagse bedevaart door de wallen'.
Tja, het fenomeen 'bedevaart door de wallen' kennen we natuurlijk wel. In normaal Amsterdams noemen we dat gewoon 'naar de hoeren'. Maar om misverstanden te voorkomen zal ik verder de uitleg uit het persbericht citeren, want men heeft iets heel anders op het oog.

De deelnemers zullen de ademhalingsoefeningen en meditatiemomenten hard nodig hebben.

'Op zaterdag 15 november vindt de vijfde editie uit een serie van zes Nachtelijke Dwalingen plaats. Deze avond leidt kunstenaar Ruchama Noorda de deelnemers en een straatveegteam door de Wallen en rond de Dam; het centrum van handel en de ‘cervix’ van de stad. De wandelroute brengt historische en hedendaagse krachtplaatsen in de oude stad in kaart via een systeem van zogenaamde leylijnen en energiebanen waarop begeestering, zware vervolging en spirituele revoluties hebben plaatsgevonden. Tijdens de dwaling vinden ademhalingsoefeningen en meditatiemomenten plaats en wordt er stilgestaan bij het kruispunt van al deze leylijnen: binnenin de supermarkt in het Mercurius gebouw, vernoemd naar de Romeinse god van de handel. De dwaling vervolgt langs locaties waar eeuwen geleden ketters, zoals de radicale Wederdopers bijeen kwamen om hun spirituele revolutie te propageren, en schaduwt de Stille Omgang; een katholieke processieroute ter herdenking van het Amsterdamse hostiewonder uit 1345. De avond wordt ingeleid met een orgelcompositie door Gunnar Gunnsteinsson.'

Welja, cervix (baarmoederhals), leylijnen, straatveegteam (???), krachtplaatsen, er wordt weer van alles bij elkaar geharkt en aan elkaar geknoopt. Dan moet het wel kunst zijn met een hoog zweefgehalte.
Die ademhalingsoefeningen en meditatiemomenten onderweg zullen de deelnemers waarschijnlijk hard nodig hebben, anders gaan ze dit niet trekken vrees ik.
Wees ondertussen gewaarschuwd voor een bovenmatig aantal dwaallichten in de binnenstad op 15 november.

Wie daarentegen zijn eigen geest ook wel eens lekker wil uitlaten op de wallen heeft wellicht iets aan de volgende informatie:

Nachtelijke Dwaling
 nummer 5
Tijd: zaterdag 15 november 2014, van 20:00 tot middernacht, deuren open 19:30 uur
Plaats: Oude Kerk, Oudekerksplein, Amsterdam
Kaartjes: 5 euro, online te koop via oudekerk.nl
Trek warme kleding aan en breng een deken mee.
Gelieve geen koffie of alcohol te nuttigen drie uur voor aanvang van de dwaling.

Curieus, die laatste opmerking. Welke gedachte zou daar achter zitten?

Foto: Oude Kerk, door Ernst Jan van Doorn.

Tags: