Het 'Brave Hendrik Syndroom'

Maandag 25 September 2006 in categorie Politiek & Maatschappij, Politieke Portretten

Waar hebben wij als volk toch misdaan, dat wij telkens van die eigenaardige types als minister krijgen? Ze selecteren ze erop, dat kán niet anders! Ernst Hirsch Ballin is de enig denkbare opvolger van Donner. Beiden zijn juridisch briljant, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Want dan hadden ze bijvoorbeeld ook professor Tak kunnen nemen. Maar dat is een normale man en daarmee kan men het volk niet kwellen.

Nee, de opvolger van Donner moest minstens net zo'n mottenballenfiguur met uitgestreken kreukherstellend karakter zijn als Donner zelf. En dan kom je vanzelf uit bij Hirsch Ballin. Hij is zo mogelijk nog erger dan Donner, want in zijn stoffige stijfheid zie ik hém de rap niet aanheffen.

Zowel Donner als Hirsch Ballin zijn personen die mij uitermate intrigeren. Wat kan er in hun jeugd zijn misgegaan dat zij in plaats van puber direct vroegbejaard zijn geworden? Vanaf de eerste schooldag verschenen zij in krijtstreeppak met stropdas op het gymnasium. Zelfs tijdens de gymles droegen zij een driedelig maatkostuum. En dit nota bene dwars tegen de tijdgeest van de losgeslagen langharige jaren zestig in!

Ongetwijfeld zijn Donner en Hirsch Ballin lijders aan het zogeheten 'Brave Hendrik-syndroom'. Hierbij zorgt de patiënt op dwangmatige wijze dat er absoluut niets op hem aan te merken valt. Hij is perfect gekleed, zijn schoenen zijn glanzend gepoetst en zijn oren zijn altijd gewassen. Hij formuleert netjes en afgewogen in onberispelijk Nederlands. Zijn normen en waarden zijn strikt ontleend aan de Heilige Schrift, dan kan hij zich dáár tenminste geen buil aan vallen. Om echter elk risico bij voorbaat uit te sluiten, bekwaamt hij zich tot op het hoogste niveau in de rechtsgeleerdheid. Op die manier is hij er honderd procent zeker van dat hij nooit en te nimmer een misstap kan begaan. Al zijn handelen is nu juridisch toetsbaar en te onderbouwen. Zo zit hij veilig opgesloten in de wereld van zijn wetboek. Daarbuiten is niets. Uiteindelijk wordt hij minister van Justitie. Weliswaar wereldvreemd, maar juridisch waterdicht.

Tags: