chronisch gediscrimineerd

Vrijdag 07 Juli 2006 in categorie Lijf en ledematen

Een aantal chronisch zieken voelde zich gediscrimineerd door de no-claimregeling van minister Hoogervorst. Met steun van de SP spanden zij een kort geding aan, maar verloren dit. Internationale verdragen verbieden discriminatie in de medische zorg, maar rechter Hofhuis achtte deze verdragen niet rechtstreeks van toepassing op de no-claimregeling.

Juridisch is de discriminatie van chronisch zieken dus blijkbaar legitiem. Maar is het ook éérlijk? Volgens Hoogervorst wel. In zijn visie worden de chronisch zieken helemaal niet gediscrimineerd. Integendeel, de no-claimregeling zorgt ervoor dat de kosten van de gezondheidszorg lager zijn en dat de chronisch zieken zonder die regeling per saldo nog véél meer geld kwijt zouden zijn geweest. blufpoker
Het lijkt me sterk dat de minister deze bewering al met cijfers kan onderbouwen. De regeling bestaat pas ruim een halfjaar. Wanneer er nu al een enorme kostenbesparing zichtbaar zou zijn, was de minister de eerste geweest om dit succes breed uit te meten in de media. Dat heeft hij niet gedaan. Het lijkt dus blufpoker.

commotie
Een regering die een no-claimregeling invoert, weet van tevoren dat zij hiermee een bepaalde groep mensen extra dupeert. In tal van andere situaties compenseert de overheid de gestegen ziektekosten of zorgt zij voor overgangsregelingen. Zo ontstond er begin dit jaar nog heftige commotie toen werd voorgesteld om voor kamerleden de inkomensachteruitgang tengevolge van het nieuwe ziektekostenstelsel te compenseren. Ook ambtenaren die voorheen particulier verzekerd waren krijgen zo'n compensatie. Zij ontvingen namelijk altijd een tegemoetkoming ziektekosten, die wegviel bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

autoverzekering
Maar chronisch zieken worden dus onverbiddellijk onder het regime van het nieuwe zorgstelsel geschopt en moeten net als iedereen de no-claim betalen. Geen uitzonderingen, geen compensaties, zelfs geen overgangsregeling. Hoogervorst heeft zich blijkbaar niet afgevraagd of een no-claimregeling wel eerlijk is tegenover mensen waarvan je van tevoren weet dat zij daar nooit van kunnen profiteren. Een no-claimkorting is namelijk alleen moreel aanvaardbaar in situaties waarin de verzekerde zélf invloed heeft op de mate waarin hij daarvan voordeel heeft. Hij kan zijn best doen het aantal schadeclaims te beperken, zoals bij autoverzekeringen.
Bij een chronische ziekte is dit bij voorbaat uitgesloten.

De rechter mag dus vinden dat de no-claimregeling niet strijdig is met internationale verdragen, het is en blijft wel degelijk discriminatie.

Tags: