Creationismefolder is geen 'gewone' reclame

Maandag 02 Maart 2009 in categorie Religie

De folder van Kees laat me maar niet los. Niet dat ik bekeerd ben tot het creationisme, maar ik denk na over het argument dat niemand ermee geconfronteerd wordt als hij dat niet wil. Gewoon weggooien, sticker op de brievenbus, je krijgt elke dag zoveel folders. Dat is kort samengevat de reactie uit die hoek en ze vinden al die ophef maar kwalijk.

Dus zag ik mij voor de vraag gesteld: wat is het verschil tussen de folder over het creationisme en de 'gewone' reclamefolders?
Gewone reclamefolders richten zich op de verkoop van producten en diensten. Wie erop ingaat betaalt geld en krijgt er een product of dienst voor terug. Er is wat dat betreft evenwicht in de relatie tussen verstrekker en ontvanger, een geëvolueerde vorm van ruilhandel. Beiden krijgen iets, beiden geven iets.

Een folder over creationisme probeert in te grijpen op het geestelijk leven en de vrijheid van denken. Via een soort zendingsactiviteit wordt het publiek geconfronteerd met een religieuze opvatting. Een massaal verspreide folder gaat verder dan alleen een denkbeeld. De ontvangers wordt gesuggereerd dat hun zienswijze fout is. De argumenten daarvoor zijn niet controleerbaar. Inherent aan de religieuze opvatting is het element van straf: wie zich niet conformeert aan die opvatting krijgt na dit leven zijn trekken thuis, hij zal eeuwig branden in de hel. Dat heb ik in de 'gewone' reclamefolder nog niet zien presteren. Koop deze flatscreen-tv of eeuwige verdoemenis zal uw deel zijn!
Niet voor niets houden moderne democratieën kerk en staat graag gescheiden.
We kunnen er nog steeds onze schouders over ophalen. Maar kwalijk is toch de huidige tendens om met een zendingsoffensief vanuit orthodox-christelijke kring bepaalde verworvenheden in onze maatschappij terug te draaien. Zo is abortus volgens hen verwerpelijk, een regelrechte zonde, evenals homoseksualiteit, euthanasie en stamceltherapie. En nu dus ook het Darwinisme. Als je die lui hun goddelijke gang laat gaan staan andersdenkenden straks weer voor de inquisitie.
Niet voor niets houden moderne democratieën kerk en staat graag gescheiden.

Voor iedereen die anderen in deze wereld iets probeert wijs te maken zijn we uitermate streng. Wie zonder bewijs beweert dat hij kanker kan genezen, kan rekenen op de toorn van justitie of de medische tuchtraad. Wie hypnotiseert, handoplegt, homeopathie bedrijft, acupunctureert of water instraalt, wordt onderwerp van hoon en verachting door de Vereniging tegen Kwakzalverij. Een bisschop die roept dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden moet het land uit.
Maar tegelijkertijd mogen complete Urkse volksstammen zonder enige onderbouwing het goedgelovig deel van de maatschappij blijven indoctrineren met sprookjes, fabels, mythen en legenden.

Om de folder in het juiste perspectief te plaatsen zouden we ons eens kunnen voorstellen wat de maatschappelijke reactie was geweest wanneer een dergelijke folder vanuit de moskee zou zijn verspreid. Nederland, en dan met name ook de Biblebelt, zou te klein zijn geweest! En Geert Wilders zou een nieuw bewijs hebben gevonden voor 'de islamisering van Nederland'.
Maar dit soort folders was toch gewoon 'reclame'? Je kon ze toch gewoon weggooien als je er niet aan wilde?
Dat is dus het verschil met 'gewone' reclame. Het is de neo-kerstening van Nederland!

Tags: