Mail van de minister

Zaterdag 25 Maart 2006 in categorie Politiek & Maatschappij

Helemaal vergeten te vertellen! Een paar weken geleden kreeg ik een uitgebreide email van een minister. Ja, u leest het goed! De minister had een stukje dat ik destijds schreef met aandacht gelezen en bedankte mij voor de bemoedigende woorden daarin.

Tjonge, zomaar een persoonlijke email van de minister! En niet een paar plichtmatige regeltjes, nee, de brief bevatte een uitvoerige uitleg van de ministeriële positie inzake de kwestie die in mijn stukje aan de orde was gesteld.

De argeloze lezer denkt nu waarschijnlijk: wat zullen we nou krijgen?! Maakt onze regering ineens eindelijk serieus werk van het dichten van die kloof tussen burger en politiek? Is hier nú al een charme-offensief gaande met oog op de verkiezingen in 2007?

Nee, beste lezers, in dat opzicht moet ik u teleurstellen. Het was een Belgische minister. Haar Nederlandse collega's zijn helaas nog als vanouds 'stijf, truttig en kleinburgerlijk'. De 'excellenties' uit Den Haag schrijven geen persoonlijke mail aan de gewone man. Geen wonder dat ze politiek al afgeschreven zijn...

Tags: