De overlast van Ivo Opstelten

Donderdag 07 April 2011 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie, Politiek & Maatschappij

Ivo OpsteltenOnlangs las ik in de krant dat onze minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, weer een stukje van onze rechtsstaat gaat afbreken. Zijn grote voorbeeld was Piet Hein Donner, die op dit gebied ook al het nodige sloopwerk heeft verricht.

Ivo Opstelten maakt de toegang tot de rechtspraak voor de gemiddelde Nederlander nog wat moeilijker dan ie al was.
Hij heeft zich namelijk voorgenomen om het griffierecht voor een gang naar de rechter eens even flink te verhogen. Naar de kantonrechter kost je minstens 125 euro, bij de bestuursrechter begint het bij 500 euro.

Waarvoor betalen wij in Nederland nu eigenlijk belasting?

Laat ik me in dit verhaal eens concentreren op de bestuursrechter. Want dat is nu juist de rechter waarbij de overheid vaak zélf voor het hekje moet komen om allerlei besluiten te verantwoorden.
Misschien zegt u: nou ja, ik gá nooit naar een bestuursrechter, dus hij doet maar...
Geen wonder dat u daar niet heen gaat, want de overheid maakt daar ook nooit reclame voor.
Terwijl het eigenlijk heel makkelijk is.
Maar dit is helemaal niet in het belang van de overheid en dus worden er geen slapende honden wakker gemaakt.
De overheid wil namelijk zo min mogelijk lastige burgers die haar maatregelen ter discussie stellen.

Neem de waardebepaling van uw huis, de zogeheten WOZ-waarde. Daarover moet u Onroerende Zaak Belasting (OZB) betalen.
De WOZ-waarde dient ook nog eens als grondslag voor diverse andere belastingen, zoals de afvalstoffenheffing.
Voor burgers met een eigen huis is het dus belangrijk dat die WOZ-waarde zo laag mogelijk wordt vastgesteld.
Voor gemeenten is het belangrijk dat de WOZ-waarde zo hóóg mogelijk wordt vastgesteld, want dat is kassa in deze crisistijden.

De gemeenten taxeren zélf die WOZ-waarde. Wanneer u het niet met die taxatie eens bent, kunt u in bezwaar gaan. Bij diezelfde gemeente.
Klopt ook al niet, maar dit terzijde.
Indien de gemeente uw bezwaar afwijst, kunt u naar de bestuursrechter.
Dat is veel minder ingewikkeld dan het lijkt. U heeft geen advocaat nodig, alleen een goed beargumenteerd verhaal.
En veertig euro voor het betalen van het 'griffierecht'.

Minister Opstelen vindt die veertig euro echter niet 'kostendekkend' en wil er vijfhonderd euro van maken.
In mijn ogen is dit een volslagen kul-argument.
Sinds wanneer moet het recht om in beroep te gaan tegen een overheidsbeslissing 'kostendekkend' zijn?
Waarvoor betalen wij in Nederland nu eigenlijk belasting?
Onder andere toch juist om dit soort kosten te dekken?

Opstelten probeert het leed nog wat te camoufleren met allerlei inkomensgerelateerde kortingen, maar de barrière blijft hoog. En vooral voor de gang naar de bestuursrechter, waar de overheid nu juist het meest van te duchten heeft.
Wanneer dit onzalige plan doorgaat heeft de overheid haar zaakjes dus weer een beetje listiger voor elkaar.

En dit gebeurt allemaal door een minister die een jaar geleden nog het Tros-programma Regelrecht presenteerde.
U weet wel, dat stuk onderbuiktelevisie waarin men onder zijn grommende leiding verontwaardigd ten strijde trok tegen allerlei schandelijk onrecht in de maatschappij. Het soort programma dat drijft op kreten als 'te gek voor woorden', 'het moet afgelopen zijn', 'zero tolerance', 'lik op stuk' en 'doorpakken'.

Opstelten op de bres tegen onrecht


Opstelten valt hier ongenadig door de mand. Wél zeiken over een paar lastige hangjongeren, maar later als minister van Justitie lekker vandalistisch aan de poten van onze rechtsstaat staan zagen.
Inderdaad Opstelten: te gek voor woorden, dit moet direct afgelopen zijn.

Tags: