De Nationale Drugsweek (1)

Vrijdag 23 Juni 2006 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Het lijkt de Nationale Drugsweek wel, met zoveel politieke aandacht voor de geestverruimende middelen. Gisteren blokkeerde minister Donner zoals verwacht de proef met legale wietteelt. Het zag ernaar uit dat hij tegen de oorspronkelijke kamermeerderheid de Europese regelgeving zou inzetten die hij zelf mede had geconstrueerd. Maar dat was al niet meer nodig. Hij hoefde maar even met zijn portefeuille te wapperen en de VVD kreeg slappe knieën. Liever hield deze partij het kabinet in het zadel dan een ernstig maatschappelijk probleem op te lossen. Weg meerderheid.

Hij had helemáál niet gedreigd met aftreden!

Interessant is ook Donners verklaring achteraf. Hij had natuurlijk helemáál niet gedreigd met aftreden als de motie zou worden aangenomen. Nee, hij had alleen gezegd dat de kamer dan maar op zoek moest naar ander soort minister. Een minister die bereid was een motie uit te voeren die zijns inziens in strijd was met wet- en regelgeving. Een 'penoseminister' dus, zoals hij dat noemde.

Laat ik die redenering meteen ontmaskeren. Donner houdt met het blokkeren van de motie de huidige situatie in stand. Die huidige situatie is dat de toelevering van softdrugs aan de coffeeshops grotendeels geschiedt door het criminele circuit. Donner zet liever in op een nóg fermere bestrijding van dit criminele circuit. Maar de motie was nu juist bedoeld om de illegale wietteelt financieel onaantrekkelijk te maken en de overlast weg te nemen. De motie was ingediend omdat de kamer inzag dat repressie nauwelijks hielp en alleen maar een verspilling was van miljoenen belastinggeld en een onevenredig grote druk betekende op het justitieel apparaat.
Maar nee, Donner houdt de illegaliteit van de hennepproductie in stand en speelt zo de penose in de kaart. Volgens zijn eigen beeldspraak is Donner dus al een penosefiguur.

Lees ook deel 2 van de Nationale Drugsweek.

Tags: