Er lag een leraar op de grond

Woensdag 14 Januari 2004 in categorie Criminaliteit en recht, Politiek & Maatschappij

Dinsdagmiddag werd de 49-jarige adjunct-directeur van het Haagse Terra College Hans van Wieren in het hoofd geschoten door de 17-jarige geschorste leerling Murat D. Het slachtoffer overleed rond tien uur diezelfde avond.
In de media speculeren deskundigen en politici hoe het zover heeft kunnen komen. Handhaving van regels en meer duidelijkheid vanaf de eerste dag dat de leerlingen op school komen is een veel gehoord advies.
Een belangrijke medeoorzaak blijft echter tot dusver ongenoemd.

De klachten over de veiligheid in met name het voortgezet onderwijs dateren niet van vandaag of gisteren. Dat dit probleem is ontstaan is geen wonder wanneer je kijkt naar de enorme schaalvergroting van scholen zoals die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. Naar mijn opvatting is er tussen veiligheidsproblematiek en schaalvergroting een rechtstreeks causaal verband. De 'opschaling' van ons voortgezet onderwijs is voornamelijk ingegeven door economisch-administratieve motieven, niet door pedagogisch-didactische.

Er zijn leerfabrieken onstaan en daaruit vloeit bijna logischerwijs een klimaat voort van minder betrokkenheid, verantwoordelijkheid en sociale controle. Zo is het Terra College ontstaan uit een fusie tussen niet minder dan vijf scholen.
Een treffende illustratie vormt een citaat uit de Telegraaf. Het betreft een uitspraak van een leerling die getuige was van de schietpartij: “De kantine was vol met leerlingen die pauze hadden. Ik hoorde opeens een harde knal. Toen ik keek zag ik een leraar op de grond liggen.”
Vooral de laatste zin is veelzeggend: 'een leraar'. Het kind heeft het over de adjunct-directeur van de school, maar kent zijn naam niet eens!

Deze zelfde dinsdag pleit de Heerenveense burgemeester De Jonge in Netwerk voor het opheffen van de kleine dorpsscholen in Friesland. Volgens onderzoekster Bernie van Ruijven doen de Friese leerlingen het namelijk gemiddeld slechter dan leerlingen in Drente en Limburg. De burgemeester trekt hieruit de conclusie dat de dorpskindertjes maar naar grotere scholen moeten. Daar zijn de leraren beter bij de tijd en zijn ze beter toegerust om in te spelen op de problematiek van de leerlingen.
Hopelijk leert meneer de burgemeester vandaag zijn lesje. Een kleine school is zo gek nog niet.

Regel 1: een leraar moet altijd het overzicht kunnen houden.

Tags: