Het verborgen bestuur van Nederland

Zaterdag 08 Februari 2014 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Behalve door parlement en regering wordt Nederland bestuurd door een groep anonieme mensen. Verborgen figuren waar wij als argeloze burgers geen weet van hebben. We kennen ze niet. Zelfs ministers hebben soms geen flauw benul wie het zijn.
Dat blijkt wel uit de recente affaire Plasterk, waarbij telefoonverkeer werd getapt. Door wie, waarom en waarvoor bleef lang onduidelijk. De minister gebruikt minstens het hele weekend om te verzinnen hoe hij zich hier onderuit draait. Hij wil niet hoeven toegeven dat hij overal buiten is gehouden en feitelijk achter zijn rug de middelvinger krijgt van bepaalde ambtenaren.

Wij hebben een democratisch gekozen parlement. Dat maakt wetten en controleert de regering. Toch schijnt er van alles te gebeuren dat zich onttrekt aan de waarneming van parlement en burger. In dit land zijn blijkbaar lieden die allerlei dingen volslagen op eigen houtje regelen. Zonder behoorlijke democratische controle, zonder verantwoording te hoeven afleggen. En ze worden ook nog eens betaald met belastinggeld.

Onbekommerd wordt er getapt en afgeluisterd.

Hoeveel zaken hebben wij de afgelopen tijd al niet voorbij zien komen waarvan wij niet wisten (en ook niet konden weten) dat ze überhaupt bestonden. Onbekommerd wordt er getapt en afgeluisterd. Vliegtuigen en schepen met wapens voor oorlogsgebieden maken nachtelijke tussenstops in Nederland. Op Nederlandse bodem liggen Amerikaanse atoombommen opgeslagen. Amerikanen hebben een afluisterbasis op Nederlands grondgebied.
Amerikaanse narcoticarechercheurs zijn op eigen houtje binnen onze grenzen actief.
Ik noem maar een paar recente kwesties die ik uit het blote hoofd kan opnoemen en die dikwijls alleen maar dankzij klokkenluiders aan het licht kwamen.

Uiteraard kan niet alles aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Geheime diensten moeten nu eenmaal in het geheim opereren. Ze staan onder toezicht van een speciale kamercommissie. Deze constructie is daardoor grotendeels gebaseerd op vertrouwen en veronderstelde integriteit.
Maar wanneer blijkt dat zelfs ministers dikwijls niet goed op de hoogte zijn, zit er toch iets grondig fout.
En wie bepaalt wat geheim moet blijven en wat niet? Mijn indruk is dat sommige diensten en ambtenaren daar nogal eigenmachtig mee omgaan.

Naar nu blijkt vinden er activiteiten plaats die zich geheel onttrekken aan elke controle. Kennelijk zijn er functionarissen in dit land die lekker hun eigen goddelijke gang gaan en aan niemand verantwoording afleggen. Wie hebben bijvoorbeeld op eigen houtje bepaald dat de Amerikanen hier (nieuwe) atoombommen mogen opslaan? Wie heeft het goedgevonden dat allerlei telefoongegevens worden doorgesluisd naar de NSA? Wie geeft toestemming voor tussenlandingen van wapentransporten naar het Midden-Oosten?

Met de aanstaande nucleaire top in Den Haag zullen er weer heel wat persoonlijke gegevens van Nederlandse burgers aan het buitenland (lees: de VS) worden uitgeleverd. Voor de veiligheid natuurlijk. Wie heeft ons gevraagd of wij dat goed vonden? Is er überhaupt aan de Haagse bevolking gevraagd of ze ermee instemden dat hun woongebied dagenlang in een vesting verandert? Hadden ze inspraak? Of heeft iemand dat weer over hun hoofd heen besloten?
Wie denken ze wel dat ze zijn?

Tags: