Onbeschoft kapitalisme

Maandag 10 Juni 2013 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie, Milieu, flora, fauna

Verbeeld ik me dat nu, of is het keiharde kapitalisme weer helemaal in de mode? Eigenlijk is het natuurlijk nooit weg geweest, maar het timmert nu weer wat onbeschaamder aan de weg.

De afgelopen tijd zag ik de nodige voorbeelden langskomen. Gentech concern Monsanto doet aan genetische manipulatie van landbouwzaden. Daardoor zijn ze bestand tegen het landbouwgif RoundUp, eveneens van Monsanto. Het bedrijf patenteert de zaden. Wanneer er iets van overwaait naar een boerderij die géén Monsanto-zaden gebruikt, krijgt de arme boer een proces aan z'n broek wegens patentschending. Verzet is zinloos, want de rechter is op de hand van Monsanto.

Niet alles wat je aanraakt hoeft in goud te veranderen.

Chemieconcern Bayer maakt gif voor het bestrijden van insecten in de landbouw. Ze weten dat het gif ook grootschalige bijensterfte veroorzaakt. Ze gaan er gewoon mee door, ondanks onderzoeken, waarschuwingen en protesten. Bijensterfte is een rechtstreekse bedreiging voor onze voedselvoorziening.

De EU onderhandelt met de VS en Canada over een vrijhandelsverdrag. Dat is goed voor de economie, zeggen ze. Er komen clausules in het verdrag: bedrijven kunnen van overheden schadevergoeding eisen als plaatselijke milieuwetten in de weg liggen. Met als gevolg dat de overheid de milieuwetgeving afzwakt om claims te vermijden.

Het is cynisch dat multinationals veel geld verdienen door de ethiek, sociale en milieubelangen en dikwijls zelfs wet- en regelgeving aan hun laars te lappen. Met dat vele geld hebben zij weer een machtsbasis om flink te lobbyen en overheden onder druk te zetten. En zo zijn ze altijd in het voordeel.

Er is niets mis met geld verdienen of het hebben van een succesvol bedrijf. Maar doe dat dan wel netjes, niet over de ruggen van anderen, niet ten koste van de leefomgeving.
Niet alles wat je aanraakt hoeft in goud te veranderen.

Is het soms alweer voorbij met het maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Tags: