De 'terroristen' zitten op rechts

Woensdag 27 Augustus 2008 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

Eigenlijk zit ik me behoorlijk te ergeren aan de huidige hetze van rechts tegen de milieubeweging. Eerst werd Wijnand Duyvendak gretig aangepakt op zijn actieverleden en afgeschilderd als 'terrorist', nu springt de NRC minister Cramer weer in de nek omdat ze zogenaamd een advertentie zou hebben ondertekend ter bescherming van het actieblad 'Bluf'.

Wat in de jaren zeventig en tachtig doorging voor ludieke actie of op z'n ergst voor 'harde actie', wordt in het huidige tijdsgewricht al snel in de hoek gezet van 'terrorisme'. De huichelachtigheid bloeit weer als nooit tevoren.
Vergeten wordt dat veel van die acties een reactie waren op eveneens niet al te frisse praktijken vanaf de rechter flank van het politieke spectrum. Bijna alle acties vanuit de milieubeweging waren ingegeven door idealisme, door zorg over de natuur en de volksgezondheid, die achteloos werden opgeofferd aan het economisch gewin.
Dankzij de actievoerders van weleer is de politiek beter gaan nadenken
De inbraak destijds op het ministerie van Economische Zaken waar Wijnand Duyvendak bij betrokken zou zijn, was natuurlijk volgens de wet een misdrijf en daarom in strikt juridische zin niet goed te praten.
Maar in moreel opzicht was die inbraak misschien toch wel verdedigbaar. Want op dat ministerie lagen geheime plannen voor het bouwen van een kerncentrale bij de Moerdijk, terwijl het grootste deel van de Nederlandse bevolking tegen kernenergie was. Dries van Agt (CDA), destijds commissaris van de koningin in Brabant, voerde stiekem overleg met het ministerie over de vestiging van die kerncentrale. Provinciale Staten wisten van niets. Minister Gijs van Ardenne en Dries van Agt kregen politieke problemen toen dit allemaal uitkwam, maar kwamen er uiteindelijk mee weg.
Zonder de inbraak was die Moerdijkcentrale er dus misschien wel gekomen, doorgedrukt door een paar regenten en tegen de wil van de bevolking in. Maar zóiets is natuurlijk géén misdrijf, hooguit een 'politieke doodzonde' die vervolgens met de mantel der liefde wordt bedekt.

Vergaande acties werden dikwijls uitgelokt door geheime politieke manoeuvres die niet de instemming hadden van de bevolking. Zo werden er door actiegroepen uit protest vernielingen aangericht op luchtmachtbases omdat daar in het geheim Amerikaanse kernwapens lagen opgeslagen. De 'democratie' had daar geen enkele invloed op, maar mocht als gevolg daarvan wel dienen als doelwit voor de kernwapens van de Russen.
Bijna een miljoen mensen gingen de straat op tegen de neutronenbom, maar Lubbers drukte z'n zin door.

Zonder de acties uit het verleden had Nederland er veel minder goed voorgestaan dan nu het geval is. Het bedrijfsleven had onbelemmerd door kunnen gaan met het dumpen van afval en gif. Nu nog zijn er gebieden in Nederland die zonder grondige bodemsanering volkomen onbruikbaar zijn. Sommige terreinen zijn zelfs tot in lengte van jaren afgeschreven. Ik roep maar even de namen Philips Duphar, Volgermeerpolder, Diemerzeedijk en Lekkerkerk in herinnering.

Dankzij de actievoerders van weleer is de politiek beter gaan nadenken over de aanleg van snelwegen, want als het aan de VVD had gelegen was Nederland al van noord tot zuid geasfalteerd. Allemaal goed voor de economie, maar slecht voor de mensen.
Zonder de milieubeweging had de Waddenzee vol boortorens gestaan, braakten de fabrieksschoorstenen nog zwarte rook uit, stonk Rotterdam naar zwavel, was de complete Haarlemmermeerpolder in beslag genomen door Schiphol, moesten we voor natuurgebieden naar het buitenland, was het Naardermeer opgeofferd aan een snelweg, werd het dagelijkse weerbericht aangevuld met een stralingswaarschuwing, was astma volksziekte nummer één, stonden onze huizen op gifbelten en hadden we dezelfde luchtkwaliteit als Peking voor de Olympische Spelen.

Kortom: wie zijn hier nu eigenlijk de 'terroristen' die voortdurend bestreden moeten worden? Een strategisch inbraakje op z'n tijd is blijkbaar wel zo gezond.Bijgewerkt op 28-08-2008 10:00u. Ook geplaatst op weblog GeenCommentaar.

Tags: