De verjaardag

Zaterdag 20 Oktober 2012 in categorie Persoonlijke notities

Vandaag moet ik mij weer bezighouden met een jaarlijks terugkerend evenement: de verjaardag. Terwijl ik er eigenlijk helemaal geen tijd voor heb. Ik kan wel nonchalant gaan roepen dat ik het dan maar niet vier, maar zo makkelijk gaat dat niet. Dan krijg ik het gevoel dat ik mezelf niet serieus neem. Of ondankbaar ben. Er zijn immers genoeg mensen die op deze leeftijd al lang en breed onder de groene zoden liggen. En dan valt er weinig meer te vieren natuurlijk. Ik ben dus wel degelijk bevoorrecht.

De ontberingen die mijn vader moest doorstaan...

Ook mag ik niet te achteloos voorbij gaan aan alle inspanningen die mijn moeder zich lang geleden heeft moeten getroosten om mij op de wereld te zetten. Of aan de ontberingen die mijn vader op die dag heeft moeten doorstaan. Een enigszins behoorlijk gevierde verjaardag getuigt dus van gepaste waardering voor in het verleden behaalde resultaten.

Ik mag daarom deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Al is het maar voor mijn eigen gemoedsrust.
U kunt wellicht een bescheiden bijdrage leveren aan de feestelijkheden door te zingen van langzallieleven en hiephiephoera. Of iets van die strekking. Kijk maar wat u goeddunkt.

Tags: