Kreperen met de ChristenUnie (2)

Vrijdag 30 Mei 2008 in categorie Lijf en ledematen

Minister Rouvoet en zijn ChristenUnie spelen de kwestie van de embryoselectie hoog op, zo blijkt vandaag. Rouvoet eist intrekking van de brief van Bussemaker aan de Tweede Kamer.
Voor het minder fundamentalistisch denkende deel der natie -en dat is de overgrote meerderheid- is het niet goed te volgen waar de CU nu eigenlijk een probleem van maakt. Het voorkómen van zeer ernstige ziektes is toch alleen maar een vooruitgang?

Het Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink van de ChristenUnie legt het uit op de website van de partij. Bij de methode van pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) is er sprake van kunstmatige bevruchting, waarbij alleen de 'goede' embryo's worden teruggeplaatst. De 'foute' worden vernietigd en dat vindt de ChristenUnie verkeerd. Want de partij 'beschouwt die embryo's als beginnend menselijk leven dat moet worden beschermd.'
Beter voorkomen dan genezen
Hier zitten wij op het terrein van de ethiek. Maar deze kwestie illustreert tegelijk een probleem van de ethiek: iedereen kan er z'n eigen variant op nahouden en tegelijk de illusie scheppen van zuivere afwegingen.
Het is ethisch om beginnend menselijk leven te beschermen. Maar is dat nog steeds ethisch wanneer je daarmee het 'geboren leven' vrijwel zeker opzadelt met een zeer ernstige ziekte en dus dat geboren leven niet beschermt?
Is het ethisch om embryoselectie te verbieden, terwijl je daarmee de kans op een abortus vergroot waar je als partij óók tegen bent?

Het is wel duidelijk: de ChristenUnie komt er eigenlijk niet goed meer uit met haar ethiek. Die is niet langer opgewassen tegen de moderne medische ontwikkelingen. Uiteraard is het goed dat een techniek als PGD niet gebruikt gaat worden voor lukrake selectie van het perfecte kind. Maar daar is de rest van de maatschappij ook helemaal niet voor, dus dat is koudwatervrees van de CU.

Hoezeer de ChristenUnie met haar ethische redeneringen in de klem komt, blijkt wel als de partij zich afvraagt of er nog wel ruimte is voor mensen met ziektes, handicaps en aangeboren afwijkingen. Dat is een zéér tendentieuze vraag, want natuurlijk is die ruimte er. Alleen heeft een zorgzame samenleving de plicht om waar mogelijk uitzonderlijk leed te voorkomen.
Niet voor niets luidt het spreekwoord: beter voorkomen dan genezen.

Maar om dat Lijden lijkt het de ChristenUnie nu juist begonnen! Dat mag niet verdwijnen!
Esmé Wiegman op de website: "Gezondheid is belangrijk, maar moet niet overgewaardeerd worden."

Zo'n uitspraak roept bij mij altijd direct bepaalde beelden op. Bijvoorbeeld van een mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink die een werkbezoek brengt aan een instelling voor ernstig en meervoudig lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij buigt zich liefdevol over de rolstoel van zo'n kwijlend wezentje met waterhoofd en open ruggetje en zegt opbeurend: "Ach joh, gezondheid is belangrijk, maar moet niet overgewaardeerd worden!"

Kijk, bij dergelijk onnadenkende mensen zou je bijna wensen dat ze zelf eens geteisterd gaan worden door de nodige terminale tumoren en dat wij dan óók zeggen: "Kop op, stel je niet aan, gezondheid is belangrijk, maar moet niet overgewaardeerd worden!"
Maar dat zou niet ethisch zijn natuurlijk...

Tags: