Het pseudoniem van Geert Wilders

Dinsdag 22 April 2008 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Geef maar toe, u was de rel allang weer vergeten (ik ook), maar begin april vorig jaar ontstond er rond Pasen behoorlijk wat ophef over een artikel in Liberaal Reveil. Dit blad wordt uitgegeven door de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Iemand schreef daarin onder het pseudoniem 'Frankenvrij' een verhandeling over de Koran. De auteur was van mening dat de inhoud daarvan ‘primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend met name jegens andersdenkenden’ is. Volgens hem moest er dan ook een gekuiste versie van de Koran komen. De rest van de inhoud moest verboden worden.

Wie was deze geheimzinnige 'Frankenvrij'? Er werd voluit over gespeculeerd. Bijna alle media besteedden er aandacht aan. Eindredacteur Heleen Dupuis van Liberaal Reveil kwam in Nova uitleggen dat het artikel een 'aanzet was tot een discussie over de rol van gewelddadige teksten uit de Koran in het publieke domein en hoe die zich verhouden tot onze rechtsstaat'.
Bij deze 'aanzet' is het gebleven, hij is hooguit vele malen herhaald, vooral in de aanloop naar Fitna. De film zelf had een climax in het debat kunnen zijn, maar bleef teleurstellend steken in een oproep om het telefoonboek te verscheuren.

Wie was deze geheimzinnige 'Frankenvrij'?

Achteraf bezien is het makkelijk te raden wie zich verschool achter het pseudoniem 'Frankenvrij'.
"Geert Wilders natuurlijk!", roept nu iedereen in koor. Of toch op z'n minst iemand uit de kringen van de PVV.
Want inmiddels is het door 'Frankenvrij' vertolkte standpunt nadrukkelijk uitgedragen door Geert Wilders. De Koran was een 'fascistisch boek', het moest verboden worden, het merendeel van de inhoud kon eruit gescheurd worden.

Interessant is om te constateren dat deze opvatting allerminst door de VVD wordt gedeeld. De 'liberale denktank' van de VVD was destijds blijkbaar even ingedut of met de gedachten elders. Mevrouw Dupuis publiceerde zonder het te doorzien het gedachtegoed van de PVV! Een verzachtende omstandigheid daarbij is, dat dit gedachtegoed pas in het afgelopen jaar nadrukkelijker over het voetlicht is gekomen.

Zo zie je maar weer: af en toe eens terugbladeren in een weblog kan zeer verhelderend zijn.


Gerelateerd artikel:
Verbal Jam: Verstoring van de openbare orde

Tags: