Koeknuffelen

Maandag 16 Juli 2007 in categorie Schandelijke taferelen, Milieu, flora, fauna, Brutale brieven

Geachte mevrouw Thieme,

Bij deze wil ik melding maken van een ernstige misstand op het platteland. Ik heb namelijk moeten constateren dat men op sommige boerderijen de koeien tegen betaling bepaalde erotische diensten laat verrichten. Aan mensen! Dit noemt men dan heel gemoedelijk 'koe-knuffelen', maar er gaat een wereld van ellende achter schuil. De koeien worden regelrecht uitgebuit.

Van oudsher moet de koe zich al tweemaal per dag laten welgevallen dat er iemand aan haar tieten staat te graaien, maar sinds kort zijn daar dus blijkbaar ook allerlei andere ongewenste intimiteiten bij gekomen. Ik meen te weten dat seks met dieren inmiddels bij wet verboden is, maar valt aanranding van de koe dan ook onder deze wet? Hele gezinnen liggen hitsig en onbeschaamd tegen de arme dieren op te rijden!

Deze vorm van dierenmisbruik wordt natuurlijk gerechtvaardigd met de nodige zweefpraat. Het zou zo goed zijn voor mens en dier. Ja, ja, maar die koe is niks gevraagd! Een koe wil niet knuffelen, een koe wil gewoon lekker in de wei staan of liggen. Kalmpjes een beetje grazen, wat herkauwen en op z'n tijd een fijne vlaai schijten. Meer niet. That's all. Dus kom mij niet aan met verhalen dat adhd-ers er rustig van worden of dat demente bejaarden weer spontaan hun kinderen gaan herkennen. Zogenaamd doordat de koe de stress absorbeert. Mooi is dat! Lopen er straks allemaal gestresste koeien in de polder.
En waar zijn de knuffelaars als de koe eenmaal rijp is voor het slachthuis? Dán zijn ze er niet om het arme dier nog een beetje liefkozende stervensbegeleiding te bieden. Het is allemaal eenrichtingsverkeer.

Nee, mevrouw Thieme, dit zijn je reinste bestialiteiten! Dit boerenloverboycircuit moet keihard worden aangepakt!

Vertrouwend op onmiddellijke partlementaire actie, met diervriendelijke groet,
Familie H.A. Zonderland.

Tags: