De dubbele moraal van de liberaal

Woensdag 28 Februari 2007 in categorie Schandelijke taferelen

Eigenaardig is dat toch. Laat ik nu altijd hebben gedacht dat het liberalisme zich inzet voor zaken als de vrijheid van het individu, de eigen keuzes en verantwoordelijkheden, zo min mogelijk overheidsbemoeienis en vast in de grondwet verankerde burgerrechten. Maar al deze mooie principes worden ineens door zich liberaal noemende partijen aan de kant gezet wanneer het gaat om het hebben van twee paspoorten. Dan staat bij de Partij voor de Vrijheid (!) ineens de loyaliteit van kamerleden als Aboutaleb en Albayrak ter discussie. Dan is de VVD voor afschaffing van de dubbele nationaliteit.

Natuurlijk wordt er uitsluitend getwijfeld aan de loyaliteit van oorspronkelijk Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Over anderen hoor je ze niet. Nogal wat Joodse Nederlanders hebben bijvoorbeeld óók een dubbele nationaliteit. De verbondenheid met Israël is voor hen erg belangrijk. En terecht. Je verloochent natuurlijk niet een deel van je eigen culturele en eventueel religieuze identiteit alleen omdat Geert Wilders dat wil.

Ook vele Nederlanders die naar het buitenland zijn geëmigreerd houden waar mogelijk graag hun Nederlandse paspoort aan. Het is de band met je afkomst, je verleden, je 'roots'. Wanneer je naar het moederland op vakantie gaat heb je het gevoel dat je er dan nog een beetje bijhoort. Want zeg nu zelf, wie wil zich in het buitenland nu als een Nederlander gedragen? Daar zien wij toch elke zomer weer de vreselijkste voorbeelden van? De politici Aboutaleb en Albayrak worden verplicht een keuze te maken, louter om hun verbondenheid met de Nederlandse samenleving te bewijzen. Hun verdiensten uit het verleden voor diezelfde samenleving worden genegeerd. Het is een uitermate onbeschofte opstelling, waarin ze zich overigens gesteund weten door meer dan de helft van de 'autochtone' Nederlanders. Die moeten dan maar eens beter nadenken over de consequenties van dat standpunt.
Bekende Nederlanders als Jordi Cruijff, Tatjana Simic en Máxima Zorreguieta moeten hun tweede nationaliteit opgeven. Sommige anderen zijn niet eens Nederlander, zoals Drs. P. (Zwitser) en Adam Curry (Amerikaan). De bekende advocate Britta Böhler staat kandidaat voor de Eerste Kamer. Wij mogen wel uitkijken, want zij is tevens Duits.*)

Heeft u er trouwens wel eens bij stilgestaan wat een onzinnig en star principe het eigenlijk is, dat kiezen? Kiezen is alleen noodzakelijk wanneer de opties door omstandigheden worden beperkt. En zo'n beperking leidt achteraf niet per definitie tot een betere situatie. In de winkel vindt u twee mooie broeken, maar u heeft maar geld voor één. U moet kiezen. Geef maar toe dat u in zo'n geval minder tevreden de winkel verlaat dan wanneer u niet had hoeven kiezen.
En of dat nog niet erg genoeg is gaan anderen ons ook nog eens een keertje dwingen tot allerlei keuzes! Keuzes die eigenlijk nergens voor nodig zijn.

Nee, het hebben van meerder nationaliteiten is juist bijzonder handig, al is het alleen maar voor zoiets triviaals als minder gedoe bij de douane. Maar het kan ook de blik op de wereld verruimen, eigen culturele gewoonten relativeren, meer begrip voor de medemens creëren. Jammer alleen dat religie hierbij nogal eens roet in het eten gooit.
Maar voor politiek functioneren heeft het hebben van een dubbele nationaliteit geen enkele negatieve consequentie. De loyaliteit aan de grondwet is bij Amerikaanse bewindslieden als Marilyn Albright, Henri Kissinger en Arnold Schwarzenegger nooit in twijfel getrokken. Sterker nog, voor de wereld was het misschien beter geweest als Kissinger zich wat minder 'Amerikaans' en wat méér kosmopolitisch had gedragen.

Laat elke nieuwe Nederlander maar trouw zweren aan koningin, grondwet, vaderland en desnoods boerenkool, bloembollen, molens, klompen en haring als Wilders zo beducht is voor staatsondermijnende activiteiten. De eed van trouw is overigens allang afgelegd door Aboutaleb en Albayrak, dus waar hebben we het over?

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen."


*) Britta Böhler blijkt inmiddels de Nederlandse nationaliteit te hebben aangenomen en is officieel geen Duitse meer.

Beluister het Radiolog van Verbal Jam elke woensdagavond om ±21:45 uur bij
De Avonden, het cultureel radioprogramma van de VPRO.

Aflevering gemist? Alle Radiologs kunt u als audiostream terugluisteren in de rechterkolom onder de kop 'Verbal Jam op de radio'.

Klik hier voor de inhoud van De Avonden van woensdag 28 februari 2007.

Het programma De Avonden is te ontvangen via de Concertzender op de kabel, met DAB-radio en als live stream op internet.


Tags: