Tijd voor stelselherziening

Donderdag 02 Juni 2005 in categorie Politiek & Maatschappij

Het woord 'kloof' scoorde bijzonder hoog in de officiële reacties op de uitslag van het referendum. Ook de term 'politieke elite' is nu in brede kring overgenomen van Geert Wilders, zelfs door de politieke elite. Er is dus een kloof tussen de burgers en de politieke elite. En die moet natuurlijk worden 'overbrugd'. Het 'vertrouwen moet worden hersteld'.

Zuchtend en met een moedeloos gevoel heb ik het gekwebbel van deze 'politieke elite' aangehoord. Want hier gaan ze niet uitkomen. Men wil de burger tevreden stellen, maar ze zijn wanhopig op zoek naar de manier waarop. Meer referenda? Ja, want die brengen zo heerlijk de discussie op gang, betrekken de mensen bij de politiek, zo oppert men.
Nóg maar eens zuchten, want reeds op de avond van de uitslag zie ik ze de plank misslaan...

wilders zegt iets zinnigs
De herziening van het sociaal stelsel hebben we nou wel gehad, het is tijd voor een herziening van de politiek.
Om te beginnen moet kabinet weg. Jazeker, tussen al zijn gezwets door zegt Geert Wilders héél af en toe nog wel eens iets zinnigs. Nieuwe verkiezingen dus, want 85 procent van de volksvertegenwoordigers blijken 62 procent van het volk niet te vertegenwoordigen. Wanneer politici zélf zeggen dat 'het vertrouwen moet worden hersteld', is er nu dus geen vertrouwen. Dan moet je als volksvertegenwoordiger en minister wegwezen.

laks vertegenwoordigd
Er is nóg een reden om deze regering naar huis te sturen. De betreffende ministers moeten straks in Europa deze luide tegenstem van Nederland vertolken, vertegenwóórdigen. Dat kan natuurlijk niet als je zelf vóór was. Je moet met kracht opnieuw onderhandelen over een andere versie van de grondwet, eentje die recht doet aan de bezwaren van je burgers. Onmogelijk wanneer je dat niet uit volle overtuiging kunt doen. De overtuiging van Balkenende, Nicolai, Bot en Zalm was immers een geheel andere. En onder die andere overtuiging stond de handtekening van de premier. Tevens is gebleken dat door dit kabinet de Nederlandse belangen in Brussel voorheen laks zijn behartigd. Hoeveel meer redenen heb je nodig om op te stappen?

verdwaald autootje
Ineens moet ik terugdenken aan de demonstratie tegen de oorlog in Irak. Volgens peilingen was een grote meerderheid van de bevolking daar toen óók tegen, net als een aantal grote Europese partners. Maar Balkenende en Kamp wisten het beter: zeg gingen met Bush naar Irak.
Tussen de duizenden demonstranten raakte één autootje verzeild. Dat autotootje verbeeldt precies dit kabinet: totaal de weg kwijt, verdwaald tussen het volk en met andere prioriteiten.

Tags: