de spellingsdeskundigen

Dinsdag 20 December 2005 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

De voorgenomen aanpassing van de spelling door de Taalunie leidt tot grote irritatie en verzet. Bij kommapuntlog kunt u hierover een uitstekend verhaal lezen. Laat ik daarom niet in herhaling vervallen door hier alle gekunstelde nieuwe woordconstructies nog eens te gaan opsommen.

Wie of wat is eigenlijk die Taalunie die al deze ellende over ons uitstort? Laat ik eerst vaststellen: de Taalunie is zo te zien een log orgaan. Er nemen drie landen aan deel: Nederland, België en Suriname. Die drie landen ondertitelen op tv elkaars Nederlands, anders is het niet te volgen. Dat verklaart veel. De top van de Taalunie wordt gevormd door een Comité van Ministers. Voor Nederland hebben hierin zitting voormalig onderwijzeres (met hoofdakte!) Maria van der Hoeven en de harpiste Medy van der Laan. Bepaald geen bijdrage aan het 'herstel van vertrouwen' in ons Groene Boekje.

Onder het Comité van Ministers bevindt zich een Interparlementaire Commissie. Daarin zitten tien Nederlandse parlementariërs uit Eerste en Tweede Kamer. Eens even kijken hoeveel verstand die van de Nederlandse taal hebben...

Henk Woldring is voorzitter en tevens hoogleraar politieke filosofie. Dat begint dus al lekker. Wat zullen dát een lange vergaderingen zijn bij die commissie! Want het kenmerk van filosofen is dat je altijd wordt sufgeluld.
Theo Brinkel is historicus en Ankie Broekers-Knol juriste. Nog steeds geen taalkundige in zicht. Hoewel, Angelien Eysink is kleuterleidster geweest! Dat komt een héél klein beetje in de buurt. Die heeft tenminste verstand van brabbeltaal. Maar daarna stortte ze zich op de culturele antropologie en de sociologie van niet-westerse samenlevingen. Resumerend: uitsluitend deskundig in koeterwaals.
Wim van Fessem dan? Nee hoor, hij is jurist en fiscalist. Eveneens vakgebieden waarvan het taaltje voor normale mensen niet te volgen is.

Ik vestig mijn hoop op Joanneke Kruijsen. Wéér niks: heeft doorgeleerd voor design, milieumanagement en technische bestuurskunde.
Ja, zeg, kómt er nog wat van met die deskundigheid? Lia Roefs is sociaal geografe, Szolt Szabó is politicoloog en mevrouw Ing Yoe Tan deed een studie staatsrecht. O ja, en ze was ook nog stewardess.
Aha! Anouchka van Miltenburg komt in de richting! Zij geeft op 'free lance journaliste' te zijn. Maar volgens mij en Van Dale moet 'freelance' aan elkaar. Ik geef het op.

Gelukkig wordt de Commissie geadviseerd door een Raad van de Nederlandse Taal en Letteren. Hopelijk zit daarin wél iemand die behoorlijk Nederlands heeft gestudeerd. Maar afgaande op de resultaten van de meest recente spellingswijzigingen valt dit ten zeerste te betwijfelen.

In elk geval weet u nu de oorzaak van al die krompraat in het Groene Boekje...

Tags: