suïcide en genocide

Donderdag 08 December 2005 in categorie Criminaliteit en recht

Er was een man op de radio die door de rechter tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Hij had namelijk een vrouw geholpen zelfmoord te plegen. Dat schijnt niet te mogen, dus u bent gewaarschuwd.
Het is werkelijk frappant hoe in de werkelijkheid dingen samenkomen die niet samengaan. Als je ze zou verzinnen maakt men je uit voor fantast. Maar toch komt in dit geval het onverenigbare bij elkaar.
Kijk maar: de naam van de veroordeelde is Jan Hilarius. Hij noemt zichzelf 'zelfmoordconsulent'. Dat combineert niet. Er is niets hilarisch aan een zelfmoord. Hij had Jan Tragius moeten heten, of Jan Dramaticus... En dan zo'n aanduiding als 'zelfmoordconsulent'... Dat getuigt van een even menslievende als morbide levensinstelling.
"Wat doet je vader?"
"O, die is zelfmoordconsulent!"

Dit brengt mijn verdorven fantasie op gang. Wat moet ik mij voorstellen bij een zelfmoordconsulent? Wat voor adviezen geeft zo iemand?
'Wacht niet tot het rode licht gedoofd is! Er kan best nóg een trein komen!'
'Bij overdosering nóóit een arts waarschuwen!'
'Munitie niet geschikt voor rectaal gebruik.'
'Alcohol kan de werking van dit middel fijn versterken!'

Ik roep mijzelf tot de orde. Geen grappen hierover! Dit zijn serieuze zaken! Na een laatste onderdrukte gniffel besef ik dat mensen die uit het leven willen stappen bijna nergens terecht kunnen voor professionele begeleiding. Er zijn alleen particuliere initiatieven als Stichting De Einder en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde (NVVL).
De rechter vond dit allemaal geen excuus en stuurde gisteren de 73-jarige zelfmoordconsulent voor een jaar naar de bajes. Wegens hulp bij zelfdoding van één vrouw.

Cynisch gesproken zat die Hilarius gewoon in de verkeerde business. Voor hulp bij volkerenmoord en oorlogsmisdaden kun je in Nederland namelijk hooguit vijftien jaar krijgen. Met duizenden doden op zijn geweten komt de gifboer Van Anraat verhoudingsgewijs straks dus een stuk beter weg dan de oude Hilarius...

Tags: