herkent u deze hooligan?

Woensdag 31 Augustus 2005 in categorie Criminaliteit en recht

Ik ga mij elke week melden op het politiebureau. Dat is nu nog niet verplicht, maar 't zit er vast aan te komen voor iedere burger. Want privacy heeft steeds minder prioriteit. Gisteren prikte het programma Opsporing Verzocht de foto's van meelopers bij de Rotterdamse voetbalrellen op de buis. Deze kiekjes waren heel creatief genummerd van M1 tot en met M10: de M van Meeloper. Bovendien werd door de politie een unieke SMS-actie uitgevoerd. Zeventienduizend mensen die blijkens de verkeersgegevens van de mobiele telefoonproviders op dat moment in de buurt van het stadion waren, kregen een SMS-bericht met een verzoek om medewerking. Het spreekt vanzelf dat relschoppers hun gerechte straf niet mogen ontlopen. Ook lieden die blijven toekijken doen daar niet verstandig aan, maar de mens is nu eenmaal nieuwsgierig van aard. Het gaat dan ook nogal ver om, terwille van het blijkbaar diep gekwetste ego van de Rotterdamse politie, deze 'verdachten' ten overstaan van een miljoenenpubliek aan de schandpaal te nagelen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens kondigde kortgeleden aan een onderzoek te starten naar de rechtmatigheid van het publiceren van foto's van verdachten in deze kwestie. Nou, dat was natuurlijk tegen het zere been van wakker Nederland. Het College werd politiek correcte slapheid verweten, 'Holland op z'n smalst' en meer van dat soort kwalificaties. De daders waren er toch maar mooi door gepakt!

Vergeten wordt daarbij dat het juist de taak is van het CBP om deze verschijnselen te onderzoeken en ter discussie te stellen. Steeds geavanceerdere technische middelen vereisen kritisch toezicht. Immers, wat de privacy betreft bevinden we ons op een steeds sterker hellend vlak. Kennelijk beseffen te weinig Nederlanders dat het technisch mogelijk is om letterlijk alles over iemands persoon tot in detail boven water te krijgen. De enige barrière tussen techniek en praktijk is de wettelijke privacybescherming. Misschien toch even beter doordenken voordat je deze nieuwe hippe trend bij de opsporingsmethoden gaat toejuichen.

Vandaag lees ik dat uitgerekend drie Rotterdamse agenten zijn betrokken bij hypotheekfraude. Het spreekt vanzelf dat we de foto's van deze hypothecaire hooligans volgende week in Opsporing Verzocht willen zien. Want misschien waren het wel dezelfde agenten die aanwezig waren bij die voetbalrellen!