Pek en veren

Maandag 09 Mei 2005 in categorie Schandelijke taferelen

In Amsterdam trad dit weekend een VVD-wethouder af. Hij had zijn onkostenvergoedingen niet opgegeven aan de belastingen. Die vergoedingen waren al buitensporig hoog: totaal 19.900 euro. Want als drager van de portefeuille Financiën en Economische Zaken moet je tenslotte de kans waarnemen.

Hij schreef eerst nog een brief en bood zijn excuses aan, want het was een domme fout van hem geweest, voortgekomen uit 'onwetendheid'.

Maar dat was natuurlijk niet voldoende. Op 11 mei zou er nog een raadsdebat komen waarin hij alles maar eens moest uitleggen aan de lokale volksvertegenwoordiging. Dat uitleggen deed hij kennelijk liever niet en daarom stapte hij nu alvast op. Zoiets noemt men dan: 'de eer aan zichzelf houden'. Hij had 'naar eer en geweten' gehandeld.

Welke eer? Is het tegenwoordig eervol wanneer een wethouder van financiën de belasting tilt en daarna de benen neemt zodra hij zich publiekelijk moet verantwoorden? Laten wij deze eer en dit geweten met pek en veren overladen en buiten de stadsgrenzen jagen! Op kosten van de gemeente kan hij een bedelstaf meekrijgen.

Zie ook:
de portefeuilles van politici

Tags: