in opspraak

Vrijdag 11 Juni 2004 in categorie Kunst en Cultuur

Ik moet even reclame maken voor de nieuwe gedrukte editie van het literair tijdschrift OpSpraak. Dat is puur eigenbelang, want er staan bijdragen in van mijn hand, zoals dat heet. En omdat dit nieuwsfeit anders aan de aandacht der natie onsnapt moet ik zo onbeschaamd zijn het zelf te berde te brengen.

Tjitske Jansen (niet links)
"Vertel, vertel!" zou Bert Visser nu meteen roepen. Nou, allereerst maakte ik samen met de dichter Karel Wasch een interview met niemand minder dan de mooie podiumdichteres Tjitske Jansen. Dat 'mooie' zeg ik alleen bij om de mannelijke poëziekenners jaloers te maken, dat begrijpt u wel. Maar het gáát natuurlijk om haar werk.

Nou, en verder doe ik dan ook nog een stukje kort proza: 'De kunst van het rechtlijnig fietsen'. U merkt: het kan niet op.

OpSpraak ligt binnenkort bij 'de betere boekhandel'. Als ze het niet hebben is het geen beste boekhandel, laat staan een betere.
Maar doordeweeks kunt u gewoon hier terecht.