Seks met Ertan

Vrijdag 31 Januari 2003 in categorie Incrowd: over webloggen

Wij kennen de Turkse gemeenschap in ons land in zijn algemeenheid als bijzonder vriendelijke mensen. In zijn algemeenheid, omdat dit slechts de manier is waarop je over élke bevolkingsgroep kunt spreken. Het is daarom jammer dat een zich Ertan noemende Turkse jongeling, in reactie op de uitlatingen van Ayaan Hirsi Ali, een ronduit verwerpelijk en vernederend stukje op zijn weblog meent te moeten plaatsen.

Update: De oorspronkelijk hier geplaatste citaten heb ik verwijderd. Eigenlijk wil ik dit soort trash namelijk helemaal niet op mijn site hebben. Daarbij wil ik bovendien niet het risico lopen dat dit alles door Google wordt opgepikt en Verbal Jam op die manier ongewild wordt gerelateerd aan Ertan en diens onfrisse ideeën.
De discussie blijft uiteraard staan, want die is het belangrijkst.

Opgeruimd staat netjes.

Tags: