WC-pc

Zaterdag 28 September 2002 in categorie Trivialiteiten

De stukken van Verbal Jam blijken al dan niet ingelijst op menig toilet te hangen. Dit is een groot succes, verneem ik uit diverse bronnen. De mensen zijn niet meer van de pot te branden! Sommigen schijnen er zich zelfs dermate te vermaken dat zij vergeten waarvoor zij in eerste instantie kwamen.

Om de toiletbezoekers de mogelijkheid te kunnen bieden tevens te reageren op het gebodene, lijkt het mij noodzakelijk dat de computerindustrie nu eens inspeelt op de wensen van de Verbal Jam consument.

Wat moet er dus komen? Inderdaad: de WC-PC!

Binnenkort: een wc-special!

Tags: