Moeten rechters op inburgeringscursus?

Woensdag 08 December 2010 in categorie Knipsels

RechtspraakDe laatste tijd staat de competentie van leden van de rechterlijke macht nogal eens ter discussie.
Ook vraagt men zich hardop af of rechters wel met beide benen in de maatschappij staan.
In z'n algemeenheid valt daar niet over te oordelen. De ene rechter is goed bij de tijd, de andere heeft de symbolische blinddoek van vrouw Justitia de afgelopen dertig jaar te letterlijk genomen.

Onze edelachtbaren vinden deze kritiek uiteraard niet leuk. Het gezag voor de rechterlijke macht wordt erdoor ondermijnd, vinden ze.
Maar sommige magistraten maken het ons ook wel erg moeilijk om ze serieus te blijven nemen.

Massale vechtpartijen voor het stadion waren meer regel dan uitzondering.

Zo hield de Amsterdamse rechtbank een zogenoemde themazitting, waarbij mensen die racistische taal hadden uitgeslagen voor het hekje moesten verschijnen.

Onder hen een roedel hooligans. De heren hadden antisemitische leuzen geroepen, een trein gesloopt en geweld gebruikt tegen de mobiele eenheid.

Nu is supportersgeweld niet iets van de laatste jaren. Al in de jaren tachtig was in Amsterdam grootscheepse politie-inzet nodig om 'voetballiefhebbers' naar het Olympische Stadion te begeleiden.
Bewoners van de Stadionkade parkeerden hun auto's elders om vernieling te voorkomen.
Massale vechtpartijen voor het stadion waren meer regel dan uitzondering.

Toch motiveert de rechtbank het vonnis alsof het supportersgeweld een recent fenomeen is, dat men direct krachtdadig de kop in zal drukken:

Vonnis van de rechtbank

Dus de vraag blijft aan de orde: moeten onze magistraten op inburgeringscursus?

Knipsel: uit het Parool.

Tags: