Openstaande rekeningen

Zondag 26 Juli 2009 in categorie Politiek & Maatschappij

Bauxietwinning in SurinameMeneer Sietse Fritsma (wie kent hem niet?) van de PVV had een goed idee. Hij zou alle ministeries eens gaan vragen wat die allochtonen ons land nu eigenlijk bij elkaar kosten. Of opleveren, maar daar gaat hij natuurlijk niet van uit. 
Nee, het is hem er voornamelijk om begonnen om de Nederlandse allochtoon voor eens en voor altijd weg te kunnen zetten als uitvreter.

Dit is verheugend nieuws voor onze allochtonen. Zij kunnen nu eindelijk ook hun eigen nog openstaande rekeningen gaan indienen.

Meneer Fritsma gaat ons land nog een hoop geld kosten
Van de slavernij in Suriname, van de winsten over het bauxiet, van het goud en van het Bruynzeelhout dat in het verleden door ons bedrijfsleven uit dat land is weggehaald.

En nu is het maar te hopen dat de Indische Nederlanders geen lucht krijgen van de plannen van meneer Fritsma, want uit het voormalig Nederlands Indië is in de loop der eeuwen dusdanig veel weggeroofd, dat we direct tot het economisch niveau van een derdewereldland vervallen als we daarvan alsnog de rekening zouden moeten betalen.

Onze gastarbeiders uit het verleden hebben vast ook nog wel iets te vorderen. Achterstallig loon of misschien een aandeel in de megawinsten die over hun ruggen met goedkope arbeid zijn verdiend.

Die meneer Sietse Fritsma heeft slapende honden wakker gemaakt. Dat is heel dom. Meneer Fritsma gaat ons land nog een hoop geld kosten. Vooropgesteld natuurlijk dat we eerlijk afrekenen.

Tags: