Niet werken is goedkoper

Vrijdag 21 November 2008 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

Gisteren was er verbazing over het nieuws dat het een half miljoen kostte om één werkloze te re-integreren. Meteen werd her en der de suggestie gedaan om dat bedrag dan maar direct op de bankrekening van de werkloze over te maken. Het zou nog beter zijn om dat geld te geven aan degenen die zelf een baan vinden.
Waarom al die omwegen, nietwaar?

Toch moeten wij dat niet doen.
We moeten immers niet vergeten dat het re-integreren van werklozen ook weer werk oplevert voor talloze andere mensen. Ambtenaren, personeel van re-integratiebureaus.
De feitelijke werkverschaffing zit hem dan ook in het aan de slag houden van al deze re-integratierandfiguren. Zij zouden anders eveneens aan de kant staan.
Het grote zakkenvullen kon beginnen
Met de kwaliteit van de re-integratietrajecten schijnt het nogal eens droevig gesteld te zijn.
De overheid heeft indertijd voor de re-integratie een flinke pot geld op tafel gezet. Behalve een paar serieuze partijen zijn daar ook allerlei louche types in gaan graaien. Zij zagen hun kans schoon. De markt is inmiddels vergeven van de 're-integratiebureaus'.

Als ik me niet vergis werden werklozen vroeger door het arbeidsbureau weer aan een baan geholpen.
Maar de laatste tien jaar is de marktwerking het nieuwe evangelie geworden, dus deze klus werd uitbesteed aan private partijen.
Het grote zakkenvullen kon beginnen.

Door lieden met een populistische inslag wordt er nog wel eens met minachting gekeken naar degenen met een uitkering.
'Allemaal van onze belastingcenten!'
Nu blijkt dat de chronische uitkeringstrekker de belastingbetaler juist een grote dienst bewijst door niet te re-integreren.
Veel goedkoper!

En dan nog dit:
Nieuw eBook getiteld 'Er komt een hond in voor' is te downloaden van de eBook-pagina.

Tags: