Zorgterrorisme

Woensdag 17 September 2008 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

Hebt u vandaag naar de Algemene Beschouwingen gekeken? Ik ook niet. We schijnen weer heel wat Wildersgewauwel gemist te hebben. Want je kunt zeggen wat je wilt van die man, het is toch je reinste entertainment vergeleken bij dat gesteggel over compensatie dit en dat, laagste inkomens zus en zo of kinderopvang hier en ginder.
Gisteren hoorde ik op de radio Geert Wilders al een aanloop nemen door te stellen dat je het paspoort van al die 'Marokkaanse straatterroristen' maar door de papierversnipperaar moet gooien. Het land uit met die gasten!

Paspoort innemen en het land uit sturen zijn twee verschillende dingen. Op verzoek van Justitie kan nu al het paspoort worden ingenomen van vluchtgevaarlijke verdachten, bajesklanten, tbs'ers en lieden die schulden hebben bij de staat. 'Straatterroristen' moet je dus gewoon straffen, opsluiten en je doel is bereikt.
Heeft Wilders meineed gepleegd?
Iemand zijn nationaliteit ontnemen en de grens over zetten is wat lastiger. De overheid mag iemand bijvoorbeeld niet in de positie brengen dat hij statenloos wordt.
Mensen die door geboorte automatisch Nederlander zijn, maar bijvoorbeeld ook nog de (eveneens automatische) Marokkaanse nationaliteit hebben, kun je eveneens niet zomaar het Nederlanderschap ontnemen. En zeker niet als strafmaatregel. Dat is in strijd met de gelijke behandeling die artikel 1 van onze grondwet voorschrijft.
Wilders heeft nota bene in zijn eed als kamerlid trouw gezworen aan diezelfde grondwet. Als we net zo ongenuanceerd tekeergingen als Wilders, zouden we nu dus kunnen roepen dat hij meineed heeft gepleegd.

Vandaag schijnt meneer Wilders er tijdens de Algemene Beschouwingen nog een schepje bovenop gedaan te hebben. De arme man zoekt duidelijk de grenzen op van z'n eigen geraaskal. 'Marokkanen koloniseren ons land' en het is 'tuig dat scheldend, spugend en onschuldige mensen in elkaar rammend door het leven gaat'.
Dat gaat erin als koek natuurlijk bij het chronisch verongelijkte en ontevreden volksdeel dat zijn aanhang vormt.

Tegelijkertijd heeft Wilders in zijn tegenbegroting aangekondigd dat hij een miljard euro extra zal uittrekken voor de zorg als hij aan het bewind komt. De helft van dat bedrag is bestemd voor salarisverhogingen. Nu wil het toeval dat juist in die zorg veel allochtonen werken. Het beleid is erop gericht met name Marokkaanse vrouwen in die sector aan de slag te krijgen.

Wanneer we ons dus baseren op de ongenuanceerde uitspraken van Wilders, zullen we moeten concluderen dat hij de enige en grootste financier is van het toekomstige zorgterrorisme.
Heeft ie toch wat uit te leggen aan z'n achterban...

Tags: