En dan houden we erover op

Dinsdag 01 April 2008 in categorie Religie

Eigenlijk had ik nooit gedacht dat ik hier nog eens de Koran zou zitten uitleggen. Nou ja, uitleggen, een paar citaatjes naast elkaar houden en dan het spelletje 'zoek de verschillen' doen. Het ging mij ook niet zozeer om het boek, maar om het punt dat het publiek wordt voorgelogen en gemanipuleerd.

Maar goed, het was een mooie aanleiding om sommige stukken nog eens opnieuw te lezen. Eigenlijk is het een heel saai boek, totaal geen pageturner. Ik beklaag de mensen die het van achter tot voor (vanuit ons perspectief, want ze lezen en schrijven daar andersom) uit hun hoofd moeten leren. Dan heb ik nog liever het Oude Testament, daar staan tenminste spannende verhalen in. Dat is goed te doen, hoewel daar ook stukken in zitten die niet om door te komen zijn. Ellenlange verhandelingen over hoe je een tent moet opzetten of hoe je precies moet barbecueën (in die tijd 'offeren' genoemd). Dat werk.

Wat zelfs de leek al snel opvalt is de werkelijke functie van dat soort boeken: ordening brengen in de maatschappij via leefregels. Dat het er bij het afdwingen en handhaven van die regels niet al te zachtzinnig aan toeging is logisch. Immers, de leiders van die tijd hadden te maken met niet al te hoog opgeleide onderdanen, dus moest flink de beuk erin. Hout sprokkelen op de sabbat? Stenigen die vent! Een voorbeeld stellen!
Als abortusarts ben je je leven niet zeker
Misschien zijn we in het 'beschaafde' Westen een beetje te snel vergeten dat het bij ons ook nog niet zo lang geleden is dat we burgerlijke wetten kregen die de plaats konden innemen van die religieuze verordeningen. Duizenden jaren lang waren de heilige boeken het enige richtsnoer om de neuzen in een samenleving een beetje dezelfde kant op te houden. En in veel landen is dat nóg zo. Dreigen met draconische vergelding en die ook uitvoeren op z'n tijd is daar nog heel normaal.

Tja, en daar hebben wij in onze democratieën dus nu last van. En hoewel we pretenderen deze primitieve methoden ontstegen te zijn, zit er ook in onze Westerse contreien nog menigeen in de dodencel of ben je als abortusarts je leven niet zeker. Niettemin zullen wij al die simpele Afghaantjes en Irakeesjes wel even voordoen hoe het moet. Met enig inlevingsvermogen is het best voorstelbaar dat fanatici uit niet-westerse samenlevingen ons op hun beurt ook wel eens een lesje willen leren. Productief is het allemaal niet, maar je doet er niets aan. Ook niet met Fitna. Want Wilders pleit feitelijk voor eenzelfde soort zero tolerance als de Koran.

We moeten blijven hameren op modernisering van de religie. Dat is hard nodig. Bij een encyclopedie kreeg je vroeger nog wel eens een supplement, maar bij de heilige boeken kan dat er kennelijk niet af. Bezuinigingen waarschijnlijk. Maar daar moeten we geen genoegen mee nemen, anders houden we dat gedonder.
Doodvermoeiend allemaal.

Een volledig seculiere samenleving, dát lijkt me nou wel wat!
Dat zijn trouwens niet mijn woorden, maar die van God.
Moest ik even doorgeven.

Tags: