Dutch Bloggies 2007 stemwijzer

Dinsdag 02 Januari 2007 in categorie Incrowd: over webloggen

Tegelijk met het nieuwe jaar is ook weer het spektakel rond de Dutch Bloggies begonnen. Dat zijn de jaarlijkse weblog-oscars. De nominatieronde is geopend en duurt tot 21 januari. Zelf ben ik nooit zo gecharmeerd van prijzenfestivals (behalve als ik win), want ze schijnen een hoop emotionele schade te kunnen veroorzaken bij de verliezers. Maar ach, voor wie het allemaal niet té serieus neemt is het een leuke happening.

Het kwalitatief vergelijken van weblogs is sowieso een vrijwel ondoenlijke zaak, zelfs wanneer dat vergelijken deels gebeurt door vakjuryleden. Want wat is kwaliteit? Wie indertijd 'Zen and the Art of Motorcycle Maintenance' van Robert Pirsig heeft gelezen, weet dat het een lange filosofische zoektocht vergt om ook maar enigszins in de buurt te komen van een definitie. Daarnaast zijn er zoveel verschillende sóórten weblogs, dat een beoordeling alleen nog maar ingewikkelder wordt. De eventuele kwaliteit van het ene is nog niet vergelijkbaar met die van het andere.

Hooguit zou je een aantal basiscriteria kunnen formuleren, waaraan een goed weblog voldoet. Laat ik daarom zo aanmatigend zijn op dit punt een voorzetje te geven. Als een soort stemwijzer, zeg maar, want tegenwoordig schijnt men niet zonder te kunnen...

Allereerst lijkt het mij niet teveel gevraagd dat een weblog voornamelijk eigen werk bevat en niet merendeels leunt op het herschrijven van nieuwsberichten of het overnemen van content elders op het internet. Elke dag een YouTube filmpje plaatsen is lollig, maar weinig origineel.
Met grotendeels eigen werk heeft een weblog in aanleg de mogelijkheid zelfs uit te groeien tot kunst of literatuur. Dat laatste lijkt wellicht pretentieus, maar dat komt alleen doordat de 'traditionele' kunst en literatuur zichzelf binnen de hedendaagse 'cult of celibrity' al zoveel pretenties aanmeten. In de Verenigde Staten zijn ze in dit opzicht al een stapje verder door bijvoorbeeld de Pulitzer Prize open te stellen voor webloggers.

Verder lijkt het me in het voordeel van een weblog wanneer het uitstraalt dat er door de maker veel moeite en creativiteit in is gestoken. Dit kan tot uiting komen in de layout, de diversiteit aan onderwerpen of de toepassing van veel verschillende audiovisuele technieken. Zelfgemaakte animaties, audio, video, cartoons en foto's geven het weblog meerwaarde. Sterker nog, de kracht van het medium weblog ten opzichte van andere vormen van expressie is nu juist dat het al deze technieken in zich kan verenigen.
Op het gebied van vormgeving zijn er door een weblog ook veel punten te scoren. Teveel weblogs maken nog gebruik van de standaard meegeleverde sjablonen (meestal drie kolommen), terwijl je doorgaans al snel verbetering ziet wanneer iemand zich eventjes verdiept in alternatieve mogelijkheden.

Het weblog heeft de potentie om uit te groeien tot een hoogstaand product, dat op een eigen manier kan wedijveren met traditionele media, kunst en literatuur. Wie denkt dat daarvoor de toevlucht genomen moet worden tot het 'hoogstaande' heeft het mis. Menige weblogcolumn over alledaagse zaken is leuker, spitser of interessanter dan z'n tegenhangers in de dagbladen. Er wordt op internet alleen wat minder gewichtig over gedaan dan in de traditionele media.

Een laatste belangrijk criterium voor een weblog is dat het behoorlijk geschreven is. Het geschrevene is immers in veel gevallen toch de 'corebusiness' van het weblog. Over de vraag of iets goed geschreven is wordt vaak nodeloos ingewikkeld gedaan. Dan gaat men bijvoorbeeld zeuren over de eventuele lengte van een verhaal, terwijl een goed geschreven stuk een lezer moeiteloos langs alle zinnen voert. Lengte an sich is voornamelijk een maatstaf die belangrijk is voor de gedrukte media, uit ruimte-economische overwegingen. Wie dáár teveel op let moet zich voortaan beperken tot de teksten op de achterkant van een pak hagelslag.
In plaats van uitsluitend de 'technische' lengte van de woordenverzameling te bezien, moet de lezer dus gewoon kijken of hij het eind haalt. Een verhaal kan namelijk inderdaad te lang zijn, maar dan in intrensieke zin. Er zijn nodeloos veel woorden gebruikt voor iets dat korter verteld had kunnen worden. En dan is het dus niet goed (genoeg) geschreven.

Met enkele van deze overwegingen in het achterhoofd kunt u redelijk verantwoord gaan stemmen bij de Dutch Bloggies 2007, lijkt me zo. Misschien zijn op die manier de krenten uit de weblogpap te vissen. Want ik mag toch hopen dat dit de uiteindelijke functie van die Dutch Bloggies is...

Tags: