de beste wensen voor 2006!

Zondag 01 Januari 2006 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Mijn lezers en iedereen die hen lief is wens ik het allerbeste in 2006. En laat ik niet kinderachtig zijn, ook de meer of minder publieke figuren die hier het vorig jaar onderwerp waren van mijn kritiek en spot kunnen niettemin rekenen op mijn goede wensen voor het komend jaar.
Zij hebben die misschien wel het hardste nodig van ons allemaal. Het valt immers niet mee om tot inkeer te komen, je eigen karakterstelsel grondig te herzien of voor de verandering je éigen normen en waarden eens kritisch te beschouwen in plaats van die aan anderen op te leggen. Ieder goed wensje is daarbij mooi meegenomen.
Voor Verbal Jam wens ik heel bescheiden een miljoenenpubliek. Wel een beetje beschaafd en snugger graag, anders heb ik er alleen maar last van...
Goed én gratis is tamelijk zeldzaam tegenwoordig.

Tags: