speling (spelling)

Dinsdag 06 September 2005 in categorie Baanbrekende denkbeelden

De heer Jan J.P. Carlier ontwierp een nieuwe spelling die in overeenstemming is gebracht met de manier waarop klanken worden gehoord. We plaatsen hierbij zijn uiteenzetting. Het is uiteraard even wennen, maar zelfs de 'officiële' nieuwe spelling is voor de meesten nog niet vertrouwd, dus dat kan het probleem niet zijn...

Speling (spelling)
Mensun wordun guagt om met 26 klangkteekuns ieduru taal tu kunun sgreivun. Dat heeft un afsguuwlijk lastigu graamaatiekaa veroorzaakt. Ik hep ondurzogt welku klangkun un mens maakt, die op un rei guzet en gutelt. Ik kwam tot het reezultaat van 35 klangkun, en zogt daar du teekuns bei. 16 klingkurs en 19 meeduklingkurs, waarmee ik frans, duits ,enguls en needurlants kan sgreivun door du klangkun agtur elkaar tu zetun zooals ik die "hoor". (Misgien zein er anduru taalun mooguluk, maar die hep ik noojt intensief guhoort.) Bei ut voorleezun zeg ik dan, in prusies duzelfdu volgordu, du klangkun die ik gunooteert hep. Somigu meervaudun hebun nog un spelreegul : als un woort in het engkulvaut eindigt op un f dan is het meervaut un v (Zeef/Zeevun). Soms is un woort eindigunt op un f in het meervaut "ook" met un f (zjieraf/zjierafun), maar die kan ju goet hoorun dus doen niet terzaaku. Als het engkulvaut eindigt op un p dan is het meervaut un b. (Wep/Webun). Somigu woordun met un p in ut engkulvaut hebun in het meervaut "ook" un p (Hap/Hapun), maar die kan ju goet hoorun dus doen niet terzaaku.
Als het engkulvaut eindigt op un s dan is het meervaut un z (Servies/Serviezun). Somigu woordun met un s in het engkulvaut hebun in het meervaut "ook" un s (vis/Visun), maar die kan ju goet hoorun dus doen niet ter zaaku.
Als het engkulvaut eindigt op un t dan is het meervaut un d (Wat/Wadun). Somigu woordun met un t in ut engkulvaut hebun in het meervaut 'ook' un t (Test/Testun), maar die kan ju goet hoorun dus doen niet terzaaku.
Als het engkulvaut eindigt op un ee dan sgreif ik ut meervaut daarvan met un j ertusun (Zee/Zeejun).
Als het engkulvaut eindigt op un au dan is het meervaut met un w ertusun.(Blau/Blauwun).
Als ik un u en un i agtur elkaar hoor, dan sgreif ik er un - tusun, zoodat ik niet in du war guraak als ik geen "ui" hoor.
Als ik un e en un u agtur elkaar hoor, dan sgreif ik er un - of un j tusun zoodat ik niet in du war guraak als ik geen "eu" hoor.

Du leturs (klangkteekuns) zein :
1) A 2) AA 3) B (bee) 4) D (dee) 5) E 6) EE 7) F (ef) 8 ) G (gee) 9) H (haa)
10) i 11) iE 12) J (jee) 13) K (kaa) 14) L (el) 15) M (em) 16) N (en) 17) O
18 ) OO 19) P (pee) 20) R (er) 21) S (es) 22) T (tee) 23) U 24) UU 25) V
(vee) 26) W (wee) 27) Z (zet) 28 ) OE 29) Ui 30) EU 31) NG (ang) 32) AU 33)Ei
34) GH (och) 35) TH (ath).

Grenzun: In verbant met onbereikbaar wordun van mensun hep ik buslootun om naamun van mensun, straatun en anduru toopoograafiesu gugeevuns niet in mein persoonluku spelingshervorming tu butrekun. Agtur die gugeevuns kan naatuurluk alteit (tusun haakjus) wordun vermelt hoe ut klingkt.

Meer valt er oovur mein teekunset niet tu leerun. Als ik zelf boekjus maak, en ik gubruik deezu speling, dan wort het guleiduluk aan bukent en dan zein er geen wetun voor noodig. Tog vont ik het fein om uu eevun op du hoogtu tu brengun zoodat ik niet guheel "vreemt" oovur kom.

UU bent volkoomun "vrei" om deezu speling toe tu pasun want ik wil daar apsooluut "geen" eigundoms regtun op doen geldun.