De betrokkenheidstoets

Dinsdag 14 Juni 2005 in categorie Opinie, Politiek & Maatschappij

Momenteel wordt in de Tweede Kamer een heftig debat gevoerd over de nieuwe WAO, de zogeheten WIA van minister De Geus. Dat 'WIA' staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, hoewel in de toekomst werknemers die arbeidsongeschikt worden waarschijnlijk liever zullen spreken van de Wet Invoering Armoede.

Het is een ingewikkelde discussie, waarbij het voor De Geus belangrijker lijkt zijn geesteskind door de kamer te slepen dan dat er een betere en rechtvaardige wet komt. Ondanks het feit dat een nieuwe wet eigenlijk helemaal niet nodig is omdat de instroom van WAO-ers al drastisch is afgenomen, moet en zal De Geus geschiedenis schrijven met zijn WIA. En dus wordt er gesteggeld over wel of niet privatiseren, de torenhoge kosten van privatisering en allerlei varianten die door de oppositie worden aangedragen. Dit alles voltrekt zich ver boven de hoofden van de betrokkenen, de huidige en toekomstige arbeidsongeschikten.

Bij dit gecompliceerde 'dossier', zoals dat in Haags jargon heet, ligt er dus een uitgelezen kans voor de politieke partijen om 'dichter bij de burger' te gaan staan. Waar gaat deze WIA precies over, wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie, wat zijn hun standpunten in deze en waarom?

Laat ik aan de hand van dit belangrijke onderwerp eens toetsen hoe dicht de partijen bij hun kiezers staan. Internet is daarbij de kortste communicatielijn en dus maak ik een rondje langs de websites. Uiteraard zoek ik daarbij niet slechts naar een toespraak van de fractiewoordvoerder, maar naar een echt 'dossier'. Ook moet dat 'dossier' makkelijk te vinden zijn, ik heb geen zin het ergens onderuit de site te graven. De kwestie is tenslotte actueel.

Ik zie al snel dat het merendeels droevig is gesteld met de terugkoppeling naar de achterban. Het CDA, nota bene de partij van De Geus, maakt zich er vanaf met een paar vragen aan Gerda Verburgh. Bij de 'standpunten' staat onder de letter W géén WAO of WIA.

Bij de VVD vinden we onder de letter W bij 'standpunten' tenminste wél de WAO, maar erg veel heeft het informatief gezien niet om het lijf. Bij de VVD zijn de zwakken in de samenleving ook niet echt aan het goede adres voor een uitgebreid voorlichtingsdossier en sociale betrokkenheid.

Dan maar naar D66. De partij deelt mee 'vraagtekens' te zetten bij de WAO-plannen van het kabinet. Met de zoekfunctie vind ik nog wel een reeks artikelen over de WAO, maar dan moet je eindeloos gaan uitzoeken wat oud is en wat nieuw. Die ondoorzichtige handel klik ik dus maar zuchtend weg.

Mijn hoop is nu gevestigd op de oppositie. Eerst naar de PvdA. Daar staat een artikel over het eigen alternatief voor de WAO-plannen. Interessant om te weten, maar nog steeds geen dossier. Wacht, ze hebben een 'kenniscentrum'. Dáár zal het staan! Die hoop wordt meteen de bodem ingeslagen als ik met de muispijl over het menuutje wrijf: alleen maar onderwerpen die ze elders niet kwijt konden.

Ik schuif nog wat verder op naar links, naar Groenlinks. Groenlinks heeft een standpunt van vier alinea's. Dat valt me toch wel behoorlijk tegen van deze partij. Zo krijg je natuurlijk nóóit meer zetels onder je kont dan de SP.

Ik begin bijna de moed te verliezen en in zulke situaties neemt men zijn toevlucht tot het geloof. De ChristenUnie dus. Deze partij zou zich toch bij uitstek moeten bekommeren om de zieke en behoeftige medemens, in casu de WAO-er. Vloekend moet ik vaststellen dat bij de ChristenUnie met geen woord over de WAO wordt gerept. "Geve God dat de ChristenUnie tot zegen is in ons land", zevert Kars Veling ergens. Altijd meegenomen natuurlijk, maar daar blijft 't bij.

Nog even snel langs Geert Wilders, want hij is de man die in het verleden een bijna persoonlijke kruistocht ondernam tegen de WAO-ers. Ik zie al snel dat hij de WAO blijkbaar niet meer nodig heeft om de aandacht op zich te vestigen. Hij is nog volop in de ban van zijn egotrip door het land vanwege de Europese Grondwet. Ook bij Groep Wilders is er niets te vinden over de WAO.

Uiteindelijk is het de SP die het goede voorbeeld geeft. Stiekem wist ik dat natuurlijk al. Het is de enige partij die een uitgebreid WAO-dossier online heeft. De partij heeft zelfs een speciale website ingericht om de kiezer alle mogelijke informatie over de WAO te geven, het waoplein.

Nog bij andere partijen langsgaan lijkt me zinloos. Bij de LPF zullen ze nog wel vinden wat Pim Fortuyn ervan vond: iedereen uit de WAO, zelfs als je terminale kanker hebt. Bij de SGP zijn ze nog volledig van de kaart door het 'blasfemische' RVU-programma dat beweert dat God niet bestaat. Daarvoor moet de WAO natuurlijk even wijken.

Conclusie: de SP is met afstand de winnaar van deze betrokkenheidstoets!