zwartepieten met allochtonen

Donderdag 19 Mei 2005 in categorie Baanbrekende denkbeelden

De Onderwijsraad vindt dat je leerlingen niet over scholen mag verdelen op grond van afkomst. Dat is discriminatie. Volgens de raad is het beter om de kleuters een taaltestje te laten doen en aan de hand van de uitslag de leerlingen over de scholen te spreiden. Want onderscheid op grond van taal- en leervaardigheid kan juridisch wél door de beugel.

Een netelig probleem, waar men blijkbaar niet uitkomt zonder zich in allerlei moeilijke bochten te wringen. Basisschool De Pijler in Rotterdam vatte drie jaar geleden gewoon de koe bij de horens en stelde twee wachtlijsten in: één voor autochtone en één voor allochtone leerlingen. Op die manier werd voorkomen dat de school te 'zwart' werd. Maar dat mag dus eigenlijk niet, die 'toeritdosering' op basis van afkomst.
Dus wat nu? Want die kleutertoets gaat waarschijnlijk ook niet werken. Immers, waar laat je de kneusjes die zakken voor de toets? Draait dat uit op zwartepieten tussen de scholen wie de zwakke broeders neemt? Nee, wij moeten keiharde maatregelen nemen! Elk kind vanaf de geboorte verplicht naar de crèche. Daar krijgen ze een meedogenloze inburgeringscursus. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat softe gepamper de hele tijd. Wie niet alle vijftien coupletten van het Wilhelmus van voor naar achteren en terug kan zingen wordt niet toegelaten tot de basisschool! Dat kan best lukken, want ze zijn volgens Piaget dan in de gevoelige leeftijd qua taal. En degenen die het desondanks niet bijsloffen sturen we naar de Antillen, of ze daar nu oorspronkelijk vandaan komen of niet. We hoeven dan geen paspoorten voor straf meer af te pakken en we zijn ze tóch kwijt.

Maar ook aan de kant van de kennisaanbieders moet worden ingegrepen. Van overheidswege wordt een taalstop afgekondigd. Nieuwe woorden worden niet meer toegelaten. Zo hoorde ik onlangs de term 'verzwarting' om aan te duiden dat een school steeds meer gekleurde leerlingen kreeg. De 'verzwarting' moest worden tegengegaan.
Tja, als je steeds maar meer van dát soort onzinwoorden aan onze taal gaat toevoegen wordt het steeds moeilijker de achterstanden in te lopen. Dat sloft geen enkel kind het meer bij natuurlijk...
De tijd zal het leren. Ook de taal.