het noodlot van wiegel

Vrijdag 07 Januari 2005 in categorie Media

Het noodlot treft de prominente VVD-er Hans Wiegel zwaar. Donderdagavond kwam zijn echtgenote Marianne Wiegel bij een auto-ongeluk om het leven. De tragiek is dat het niet de eerste keer is dat hij zijn vrouw op deze manier verliest. Wiegel was eerder getrouwd met haar zuster Jaqueline ('Pien') Wiegel-Frederiks. Deze kwam in november 1980 bij een botsing om. Twee jaar later hertrouwde hij met zuster Marianne.

Enkele maanden na de dood van Jacqueline kwam het drama opnieuw schrijnend in de publiciteit. Wiegel was toen minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier in het kabinet Van Agt-Wiegel. Hij nam op 26 april 1981 deel aan het live uitgezonden Avro-televisieprogramma 'Vragenvuur', onder leiding van wijlen Jaap van Meekren. Aan de orde was een kwestie over het overheidspensioen voor weduwen en op de van hem bekende irritant pedante toon verdedigde hij het regeringsbeleid hieromtrent.

Uit de zaal mochten vragen worden gesteld. Een man in het publiek stond op en vroeg waarom het pensioen alleen voor weduwen en niet voor weduwnaren gold.
Ik herinner mij dat de man Wiegel op verwijtende toon iets toevoegde in de trant van 'ik ben weduwnaar en u weet niet hoe het is om als man alleen een aantal jonge kinderen op te moeten voeden'.
Dat wist Wiegel dus wel, want hij had op dat moment net z'n vrouw verloren en had twee jonge kinderen. Dit wist hij nog half uit te brengen, maar barstte toen voor het front der natie in snikken uit. IJlings werd hij afgevoerd naar de coulissen en het programma werd direct beëindigd.
Voornaamste schuldige aan dit incident was Jaap van Meekren, want die kende alle vragen van tevoren en had Wiegel deze emotionele situatie kunnen besparen.

Het fragment is daarna nooit meer herhaald en de pers was terughoudend in de berichtgeving erover, vertelt prof. Carla van Baalen in het 'Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003'. (bron: Trouw).
Ik ben benieuwd of het in de berichtgeving over deze nieuwe tragische gebeurtenis die Wiegel trof nog wél naarvoren komt.