Flarden vakantie 6

Serie: flarden vakantie

Maandag 23 Augustus 2004 in categorie Op reis, Israël en het Midden-Oosten

... Ik zie onderweg in 't flitsend voorbijgaan een veldje dat met grafzerken is omheind. Alsof een baas tegen een dwaas had gezegd: "Raap alle stenen van de grond en stapel ze tot een muurtje." En dat de dwaas in zijn onwetend enthousiasme ook de zerken van de naburige begraafplaats had geruimd. Dàt waren nog eens stenen, dáár kon je tenminste wat mee. Enkele geiten stonden sloom kauwend de opschriften te lezen, leek 't wel... Groeten uit Israel.