middagconversatie

Donderdag 24 Juni 2004 in categorie Verhelderende Gesprekken

Sanseveria
Het oude echtpaar zit achter de geraniums, hoewel er ook een sanseveria tussen staat. Klokslag half vier tilt zij haar blik van het Plus-Magazine af en richt hem doordringend op de echtgenoot tegenover haar.
"Bertus?"
Haar Bertus schrikt op uit zijn tukje. Bij gebrek aan hobbies doet hij altijd tukjes in zijn leunstoel.
"Ja, Rina?"
"Hoe lang heb jij die broek van je nu alweer aan?"
"Die broek? Ik zou niet weten..."
"Wordt het niet eens tijd voor een andere?"
"Nee, waarom? Deze zit lekker..."
"Je weet 't, hè Bertus?"
"Wàt weet ik, Rina?"
"Zodra je je eigen kruis kunt ruiken doe je een schone aan!"
"Ja Rina."