Flink links

Dinsdag 24 September 2002 in categorie Even afreageren, Politiek & Maatschappij

Links zijn is nog niet zo makkelijk! Vooral de linkse oudere jongeren zien zich al decennia voor grote morele dilemma's geplaatst. Het linkse gedachtegoed hing als een molensteen om de nek, zo blijkt nu.
Rondom grote thema's ging er van alles fout in deze maatschappij, maar wanneer je krachtdadig wilde ingrijpen verloochende je links en was je automatisch rechts.
Nog ingewikkelder werd het wanneer je behalve links ook nog de extra optie van het pacifisme had omarmd.

Laten we ruiterlijk toegeven: wát we ook verder van Pim Fortuyn vinden, hij heeft links genezen van de kramp waarin het zich bevond. Door links en rechts mocht alles weer gezegd worden. En nu zien we links alle opgekropte emoties in één keer eruit gooien.

Over de grens met die criminele illegalen! In het heropvoedingstraject met de criminele allochtone jongeren! Verplicht Nederlands leren en je aan de grondwet houden! Vooruit, bombarderen die Joego's en Afghanen! Wie de vrijheid van meningsuiting met de dood bedreigt sodemietert maar op! Weg met die homofobe achterlijke imams! De tolerantie kan niet van één kant komen. Ook linkse mensen willen veiligheid, daar laat men zich graag preventief voor fouilleren. Weg met die junks en ander tuig, we willen een schone wijk! Opgedonderd met al die overbodige managers die de werksfeer verzieken! O, wacht: dát laatste was al links... Laat ook maar, als we tóch bezig zijn...

Hè, dat lucht op: je blijkt nu ook links te kunnen zijn zonder alles te hoeven pikken.

Het geweten wordt vanaf nu weer ferm geformuleerd!

Tags: