parlementaire enquête (4)

Vrijdag 30 Augustus 2002 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Uit het onderstelpend aantal reacties op mijn parlementaire verslaggeving alhier trek ik de conclusie dat de kloof tussen burger en politiek nog even wijd is als altijd, de ambities van de LPF ten spijt.

Is er iemand onder u die de parlementaire enquête überhaupt een beetje volgt? Ik betrap mijzelf op de gedachte dat dit best eens confronterend zou kunnen zijn. Immers, wij zijn allemaal niet vies van enig geritsel op z'n tijd. Wie absoluut onkreukbaar is plaatse de eerste reactie...

want stenen gooien doen we hier niet