parlementaire enquête (3)

Woensdag 28 Augustus 2002 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Vandaag beloofde een interessante dag te worden. Aan de orde was namelijk gang van zaken rond de bepaald niet onomstreden Noordzuidlijn in Amsterdam.

Voor minder ingewijden: de Noordzuidlijn is een metrolijn die volgens de nieuwste tunnelboortechnieken dwars door de slappe veenmassa onder het centrum van Amsterdam geboord zal worden. De Amsterdammers wachten handenwringend af welke panden straks gaan instorten. Wanneer het dus even tegenzit kunt u straks onze nieuwste toeristische attractie bezoeken: The Amsterdam Grand Canyon!

Maar terzake, want zoals u weet behandel ik hier niet de verhoren zélf, maar haal ik de leermomenten eruit. Wat heeft dit Noordzuidlijn verhoor u en mij wijzer gemaakt?
 • Johan Bosch is de bouwmanager die vanuit de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg van de Noordzuidlijn. Hij moet dus zorgen dat het project niet ván maar ónder de grond komt. Hij kreeg een vreemde email van ene heer Kroezen.
 • Die heer Kroezen is een technisch directeur van aannemer Heymans. Hij vond de projectkostenberekening van de gemeente Amsterdam ronduit belachelijk.
  Hijzelf bleek echter niet eens in staat behoorlijk een email te versturen: via de CC-optie kwam een hoogst compromitterend bericht per abuis ook bij de gemeente terecht.
  En dit technisch genie mag als ik mij goed herinner het metrostation aan de Ferdinand Bolstraat gaan bouwen! Mijn advies: te zijner tijd niet in- en uitstappen daar!
 • Héél belangrijk leerpunt voor degenen die nog verhoord gaan worden: nimmer gewoon met ja of nee antwoorden, zelfs niet op de simpelste vraag. Altijd uitgebreid alle omstandigheden, de historie, de bijkomstigheden vertellen. En hardnekkig volharden in dit gedrag. Net zolang overal omheen lullen tot ze de oorspronkelijk vraag vergeten zijn. Winnaar van vandaag: Kroezen.
 • Het weer was te mooi om bij de buis te blijven zitten. En wanneer 's middags ook nog die enge kop van wethouder economische zaken Geert Dales achter de verhoortafel plaatsneemt is de keuze snel gemaakt: wegwezen!

Tot slot dan maar de taalstront van de dag:
 • Meineed omzeiler 1: "Daar heb ik geen bewuste kennis van..."
 • Meineed omzeiler 2: "In mijn perceptie..." (tientallen malen gebezigd!)
 • "Klip en klaar" Zeer vaak herhaalde uitdrukking om beslist en zelfverzekerd over te komen.
 • "leuren" en "leurgedrag". De aannemers meermalen langsgaan om nog wat van de prijs af te krijgen. Schijnt officieel niet te mogen. Dat vind ik héél raar! Bij het kopen van een tv ga je al pingelen, laat staan bij een miljardenproject.
 • "NMA-gehalte". De hoeveelheid riskante informatie in een email op grond waarvan de Nederlandse Mededingings Autoriteit een onderzoek zou kunnen starten. De NMA wordt in het spraakgebruik de 'kartelpolitie' genoemd.
 • "Mind opmaken". Tenenkrommende verbastering van 'to make up your mind'. Gewoon een besluit nemen dus.
Wederom een onthutsende oogst.