upc failliet

Zondag 10 Maart 2002 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

Kabelkluns UPC is technisch failliet, lees ik. Mooi zo! Dat zal ze leren! Ik hoop dat het hele management voortaan uit de vuilnisbakken moet eten.

Vanwáár die plotselinge haat, die agressie, zult u denken. Nou, vanhier:

Ik zeg mijn chello-abonnement op 21 januari schriftelijk op. Per 1 maart. Ruim op tijd dus. Eind februari nog niets gehoord. Dus ik maar bellen met de servicelijn. Nou ja, service... Ik hang twintig minuten in de wacht. Zoveel Eurocent per minuut. Er wordt opgenomen en weer neergelegd. Ik hang weer twintig minuten in de wacht.
Ik word hysterisch van de muzak en in die toestand verkeer ik nog steeds wanneer ik eindelijk iemand aan de lijn krijg.

"Zegt u het maar."
"Nou, weet wat je aanbiedt hier! Breek me de bek niet open!"

Mood: strijdbaar.

Ik vertel hem dat ik nog steeds geen antwoord heb op mijn opzeggingsbrief.
"Ik zorg dat het abonnement per 31 maart wordt beëindigd."
"Nee, ik heb per 1 maart opgezegd."
"U heeft een maand opzegtermijn."
"Precies. Ik heb op 21 januari opgezegd. Schriftelijk."
"Dan moet u wachten tot u een reactie krijgt."
"Ik krijg geen reactie. Daarom bel ik juist."
"U kunt per 31 maart opzeggen. Dat kan ik nu voor u regelen. Dus zegt u het maar"
"Ik bel niet om op te zeggen. Ik bel om te vragen waarom er nog niet op mijn opzeggingsbrief is gereageerd. Ik ga niet een maand extra betalen omdat jullie administratie een chaos is."
"U moet luisteren naar wat ik zeg. Ik kan alleen zorgen dat u per 31 maart wordt afgesloten.
Dat tref ik weer: een onbeschofte kabelklootzak.

Mood: door het lint.

Ik smijt tot in de tandvullingen getergd mijn dure telefoon door de kamer. De gesprekskosten lopen door, dus ik doe fluks wat agressiedempende Yoga en ik vis het communicatiemiddel in arren moede weer achter de piano vandaan.

Mood: quasi-relaxed. Ik vervolg:

"En dat kan ineens zomaar telefonisch?"
"Ja, dat is een nieuwe service van ons. Aan onze klanten."

Mood: cynisch schamper.

"En welk nummer kan ik dan bellen om te vragen hoe het met mijn brief staat?"
"Dat kan niet."
"Natuurlijk kan dat. Het is geen natuurverschijnsel dat u niet kunt beïnvloeden. Het betekent dat UPC de zaak niet goed heeft georganiseerd."
"U moet dan een brief schrijven."

Mood: ontoerekeningsvatbaar.

Mijn bloeddrukbrandmelder gaat af. Ik wuif mijzelf koelte toe.
"En nu moet u luisteren naar wat ik zeg: dat heb ik gedaan. Hebikgedaan-hebikgedaan-hebikgedaan!!!"
"Ik kan u alleen afsluiten per 31 maart. En dan moet u een brief schrijven naar customer care om te zeggen dat u een brief heeft geschreven."

Customer care! Wie vindt de telefoon uit waarbij je 220 volt door de lijn kunt sturen?

Gisteren kreeg ik een brief terug van UPC. Er werd in bevestigd dat ik had opgezegd per:
Inderdaad, u leest het goed: geen datum.

Mood: beschouwend.

Dit land gaat kapot aan de bureaucratie, de arrogantie van de monopolist, de minachting voor de klant en de absolute debiliteit van managers. En dan vinden ze het gek dat medewerkers agressief bejegend worden.

Mood: wraakzuchtig.

Dus voor mij is UPC failliet. Ik hoop dat Google deze zin vaak oppakt: UPC failliet.
Voor de zekerheid nog maar een keer: UPC failliet.
Hè, voelt lekker! Kenmerkend voor de machteloosheid van de klant. UPC FAILLIET!!!
Ja, een kabelklanthand is gauw gevuld.

En nu even allemáál (op de wijs van Oléhee, Olé): "Failliehiet, failliet..., UPC failliet!"
O ja, zet het ook even tien keer op uw site. "UPC failliet!"
Weg met die kabelklojo's. Ik kondig de kabel-jihad af.
bij u is het nu feest der herkenning, wed ik