« kaal | Home | weg met at5 »

 

oorlogsrecht

Zondag 03 Maart 2002 in categorie Politiek & Maatschappij

De Verenigde Staten hebben tegen Al-Quaida strijders en hun families bij Gardez thermobarische bommen ingezet. Juist, dit is dus kennelijk wat Bush bedoelde met hen 'uit hun holen verdrijven'. Want deze bom klaart dat karwei meer dan letterlijk. De Al-Quaida aanhangers komen hun holen zelfs nooit meer uit.
De thermobarische bom is een nieuw wapen, dat primair is ontwikkeld om af te rekenen met voorraden chemische en biologische wapens die in grotten of tunnels liggen opgeslagen.

De bom ontploft in twee fasen. In de eerste fase, het thermo-gedeelte, verschaft de bom zich door middel van een krachtige explosie toegang tot de grot, waarbij puin en stof tot in de wijde opgeving worden verspreid. Een fractie van een seconde later treedt de tweede fase in werking, het barische gedeelte van de bom. Een verschrikkelijke explosie veroorzaakt een gigantische drukgolf, die alle zuurstof uit de grot trekt. Wie de eerste klap overleefd mocht hebben, legt nu alsnog het loodje door verstikking.

Dat een verderfelijke organisatie als Al-Quaida zogezegd op non-actief moet worden gesteld staat buiten kijf. Het lijkt mij echter niet dat een thermobarische bom nu het geëigende middel is om onze westerse 'beschaving' uit te dragen.
En dat is uiteraard een understatement.
Sterker nog: ik vraag mij af of een dergelijk wapen wel is toegestaan onder het oorlogsrecht zoals dat is vastgelegd in de Verdragen van Genève. Uiteraard staat het er niet letterlijk in genoemd, maar de geest van dat verdrag is bij mijn weten toch ondermeer gericht tegen het gebruik van allerlei soorten barbaarse wapens.
Nu vind ik elk wapen barbaars, maar ik kan helaas niet verwachten dat de rest van de wereld het daar volmondig mee eens is. En in sommige situaties moet je helaas geweld gebruiken ter voorkoming van erger.

Wapens als de thermobarische bom vallen volgens mij niet onder het soort 'vooruitgang' dat wij als mensheid moeten nastreven. Want bestaat er een grens als je hem telkens verlegt?

oorlogsmisdadigers vindt men alleen onder verliezers