De drie wensen

Maandag 31 December 2001 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

De goede fee, de tovenaar, de geest uit de fles. Alle drie kwamen ze van tijd tot tijd met een genereus aanbod: u mag drie wensen doen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. De sufferds wensten materiële zaken, de iets hoger opgeleiden uit vervlogen tijden waren doorgaans zo gis om bij die gelegenheid aan hun gezondheid te denken. Of desnoods hun liefdesleven.
Toch heb ik het altijd ongelofelijk stom gevonden om die drie wensen bijvoorbeeld te gebruiken voor gezondheid, liefde en rijkdom. Immers je hebt aan één wens genoeg: geef mij nog maar honderdduizend wensen. Je moet dan wel zorgen dat je bij de laatste wens je abonnement verlengt, om zo te zeggen. Maar voorlopig zit je goed: je kunt je alles wensen wat je maar wilt: gezondheid, geluk, liefde, een lang leven, schoonheid, grotere borsten, slankere dijen, minder buik, meer haar op je kruin, langere leuter met permanente potentie.
Vermoedelijk is er in het verleden toch een slimmerd geweest die op de hier beschreven wijze zijn of haar wensen heeft vermenigvuldigd. Dat zal de werkdruk van feeën, tovenaars en geesten dermate hebben verhoogd dat zij aan burn-out ten onder zijn gegaan. Zij hebben zichzelf ook maar eens iets gewenst: rust. Dit verklaart waarom heden ten dage geen goede paranormale individuen meer aan ons verschijnen. U moet het doen met jomanda of de postcode- en de staatsloterij.
En met mij: ik wens u allen een gelukkig, gezond, rustig, creatief , liefderijk en zinderend 2002 toe. Maar het vervullen van die wensen is jammer genoeg niet aan mij, al zou ik wensen van wel.

the space odyssee is over...