Tag overzicht voor: 'psychiater'

Berichten op deze site met 'psychiater'

  • Gestoord
    Sinds we internet hebben wordt ons duidelijk dat er beduidend meer gestoorde types onder ons zijn dan we vroeger ooit hadden vermoed. In het pre-internet tijdperk verkeerd
  • Wachten in de kelder
    Hier, hier is het: het hekje van dat kale voortuintje door, dat rechte paadje op naar de voordeur. Zijn naambord is groot en glimmend. Dat moet, want er slingert zich een

Gerelateerde Tags

bliksemafleider, blogger, gestoord, reactiemogelijkheid, reacties, wachtkamer

Externe feeds voor 'psychiater'

Klik het icoon voor een lijst links voor 'psychiater'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things

Flickr afbeeldingen voor 'psychiater'